Second Hand Book Listing
Zene
Books on Music

Home PageMusic IndexSecond Hand Book IndexNew Book Index
Online OrderingCompany InfoHungarian LinksHome Page

All prices in our catalogues are in Canadian dollars. To order an item please click here.

Author Title Comment Cover Price
Young Pianist's Guide to Bartók Rare vinyl recording enclosed Paperback 18.00
Eôsze, László Zoltán Kodály - His life in pictures and documents Bp., 1982 Corvina (jó) Hard cover 19.90
Kodály, Zoltán The selected writings of Zoltán Kodály Bp., 1974 Corvina (very good) Hard cover 75.00
Avasi Béla Zeneelmélet I. Bp., 1973 Tankönyvkiadó (jó) Kötött 25.00
Balassa Imre - Gál György Sándor Operakalauz - Zenepéldákkal Bp., 1956 Zenemûkiadó Kötött 10.00
Balla Péter A magyar népdal kis tükre kották, magyarázatok Fûzött 5.00
Ferenczi Andrea Transzcendens etûdök (Beszélgetés Hegedûs Endre zongoramûvésszel) Bp., 2012 Harmat CD melléklettel! (új) Kötött 30.00
Furtwangler, W. Zene és szó (zenei írások) Bp., 1969 Kötött 10.00
Gál György Sándor Új opera kalauz I-II Bp., 1978 Kötött 29.90
Gáspár Margit A múzsák neveletlen gyermeke (a könnyûzenés színpad kétezer éve) Bp., 1963 Kötött 10.00
Gonda János Mi a jazz? Bp., 1982 Kötött 8.00
Jeppesen Ellenpont - A klasszikus vokális polifónia tankönyve Bp., 1988 Zenemûkiadó (jó) Fûzött 18.00
Juhász Elôd Gershwin Bp., 1963 Kötött 10.00
Dr. Kesztler Lôrinc Összhangzattan - A klasszikus zene összhangrendjének elmélete Bp., 1971 Zenemûkiadó (jó) Fûzött 49.95
Kodály Zoltán Közélet, vallomások, zeneélet Bp., 1989 Szépirodalmi (jó) Kötött 19.99
Kodály Zoltán Visszatekintés I-II. Egybegyûjtött írások, beszédek, nyilatkozatok Bp., 1964 Zenemûkiadó (jó) Kötött 30.00
Németh Amadé Operaritkaságok Bp., 1980 Kötött 10.00
Dömös Margit, Nánásy Lajos (szerk.) Nótáskedvû volt az apám... (Válogatott dalszövegek) Bp., 1999 Papp-Ker kft. (jó) Fûzött 15.00
Oldal Gábor Hanglemezbarátok könyve Zenemû, 1962 Kötött 10.00
Schiff András A zenérôl, zeneszerzôkrôl, önmagáról (CD-melléklettel) Bp., 2003 Vince Kiadó (újszerû) Kötött 29.95
Szabolcsi Bence A válaszút és egyéb tanulmányok Bp., 1963 Akadémiai (jó) Kötött 25.00
Szabolcsi Bence Beethoven Bp., 1960 Kötött 10.00
Till Géza Opera (kalauz) Bp., 1977 Kötött 10.00
Tóth Dénes Hangversenykalauz Bp., 1960 Zenemûkiadó Kötött 10.00
Újfalussy József Bartók Béla Bp., 1976 Gondolat (jó) Kötött 15.00
Várnai Péter Operalexikon Bp., 1975 Kötött 10.00
Várnai Péter Oratóriumok könyve Bp., 1972 Zenemûkiadó (jó) Kötött 10.00

E-mail address: info@pannonia.ca
Phone number: (416) 966-5156


Last updated on: 19.03.26
© Copyright 1957-2007 by Pannonia Books Ltd., All Rights Reserved.