Second Hand Book Listing
Ismeretterjesztö, Tudományos, Érdekességek, Rejtélyes történetek, UFO...
Scientific and Non-Fiction, Interesting reading, UFO etc.

Home PageMusic IndexSecond Hand Book IndexNew Book Index
Online OrderingCompany InfoHungarian LinksHome Page

All prices in our catalogues are in Canadian dollars. To order an item please click here.

0-99 100-151

Author Title Comment Cover Price
MacNeil, Karen Wine bible (More than 500 photos, detailed maps, and charts) New York, 2001 Workman (like new) Paperback 19.95
Adamson, Joy Elza és kölykei (az oroszlánok életérôl) Bp., 1964 Kötött 10.00
Adamson, Joy Oroszlánhûség (egy oroszláncsalád élete) Bp., 1967 Kötött 10.00
Adamson, Joy Shaba királynôje (Egy afrikai leopárd története) Bp., 1980 Kötött 10.00
dr.Agárdi Tamás Grafológiáról mindenkinek Bp., 1983 Fûzött 10.00
Akio, Morita Made in Japan (A Sony gyár története) Bp., 1989 Fûzött 10.00
Dr. Áldor Viktor A prostitúció (eredete, története) Bp., 1910 Kötött 12.00
Alpár Ágnes A fôvárosi kabarék mûsora 1945-1980 Bp., 1981 Fûzött 10.00
Antall József Képek a gyógyítás múltjából (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum) Bp., 1973 Corvina (újszerû) Kötött 12.00
Bágyoni A.-Varjasi E. Okos szóval, türelemmel Szülôk könyve-játék, egészség, nemi élet.. Kötött 14.90
Balázs József Pisztolyok, revolverek - Rövid fejlôdéstörténet Bp., 1977 Zrínyi (újszerû) Kötött 30.00
Balázs Sándor Humor és filozófia (gondolatok) Bukarest, 1969 Kötött 10.00
Bárczi Géza A magyar nyelv múltja és jelene (válogatott tanulmányok) Bp., 1980 Gondolat (újszerû) Kötött 14.00
Benedek István A tudás útja -A természettudományok fejlôdése az ókortól 1900-ig Bp., 1976 Gondolat (jó) Kötött 15.00
Benedek István Beszélgetés ideges emberekrôl Bp., 1978 Fûzött 5.00
Benedek István Bolond világ (irodalmi, filozófiai, orvostörténeti érdekességek) Bp., 1969 Magvetô Fûzött 14.75
Benedek István Tibeti orvoslás és varázslás Kötött 29.90
Biológiai Korrepetitor (Tankönyvkiadó) Fûzött 3.00
Bogdán István Régi magyar mesterségek (rajzokkal) Bp., 1973 Kötött 10.00
Dr. Bognár Sándor (szerk.) Kertészeti növényvédelem Bp., 1978 Mezôgazdasági (jó) Kötött 25.00
Dr. Bognár Sándor/Dr.Huzián László Növényvédelmi állattan Bp., 1974 Mezôgazdasági (jó) Kötött 29.99
Brown, C. Beszélgessünk a számítógéprôl Bp., 1975 Mûszaki Kiadó (jó) Fûzött 8.00
Carrel, Alexis Az ismeretlen ember (tanulmányok) Révai, 1934 Kötött 8.00
Caram, C.W. Az elsô amerikai Az észak-amerikai régészet regénye Kötött 17.90
Ceram, C.W. A régészet regénye Bp., 1999 Kötött 10.00
Dr. Csaba György A modern ember biológiai paradoxonjai (Szerk.: Dr. Csaba György) Bp., 1967 Medicina Kötött 11.50
Csaba György Csillagjóslás (Legenda és valóság) Fûzött 15.00
Csabay László és Göllesz Viktor Anyák képeskönyve Fûzött 3.00
Csákány Antal Mit tud a zsebszámológép? Bp., 1978 Fûzött 5.00
Csapody I. Erdô-mezô növényei színes képekkel Kötött 10.00
Csapody V.-Simon T. Kis növényhatározó Bp., 1987 Fûzött 5.00
Csepregi Pál A szôlô metszése Bp., 1965 Mezôgazdasági Fûzött 12.95
Csibra István - Szerdahelyi István Esztétikai alapfogalmak Fûzött 5.00
Csontos Gábor A nánási szalmaipar Hajdúnánás, 1975 (jó) Fûzött 5.00
Csudakov, J.A. Gépipari enciklopédia 7. - Forgácsoló szerszámok és eljárások Bp., 1952 Nehézipai Kiadó (jó) Kötött 25.00
Dr. Czeizel Endre Az orvos-genetikus szemével (Híres emberek neves mûvészek elemzése) Bp., 1980 Kötött 10.00
Czére Gyöngyvér Férfiak elárulása? Leszbikus nôk vallomásai Fûzött 10.00
Dainov, Sheila Segítség, serdülôk! (Hétköznapi Pszichológia sorozat) Bp., 1992 Fûzött 10.00
Deák Molnár Imre Villamos gépek kezelése Bp., 1976 Mûszaki Kiadó (újszerû) Kötött 19.95
Debreczy Zsolt Télálló kaktuszok, agávék és pálmaliliomok Bp., 1976 Fûzött 12.50
Domanovszky Sándor Gazdaság és társadalom a középkorban Bp., 1970 Kötött 19.95
Egely György Borotvaélen - Egykor létezô, szenzációs találmányok Bp., 2002 Egely Kft. (új) Kötött 25.00
Egely György Tiltott találmányok (tudományos érdekességek) Bp., 2000 Egely Kft. (jó) Kötött 19.90
Einstein, Albert / Infeld, Leopold Hogyan lett a fizika nagyhatalom? Bp., 1971 Móra Kötött 12.75
Ék Erzsébet Magyarországi viseletek a honfoglalástól napjainkig (English, German) Bp., 1994 Littoria (újszerû) Kötött 30.00
B.Élthes Eszter Óda az erotikához, avagy a szexualitás védelmében Bp., 1988 Fûzött 8.00
Erdélyi féniks (az erdélyi könyvnyomtatás kezdetei) Bukarest, 1974 Kötött 10.00
B. Éthes Eszter Óda az erotikához, avagy a szexualitás védelmében Vitairat Fûzött 8.00
Fabbro, Mario Del Bútorkészítés saját kezüleg (sok ábrával, magyarázatokkal) Bp., 1994 Mûszaki Kiadó (újszerû) Fûzött 19.99
Dr. Farkas Henrik A Biblia rejtélyei Bp., 1988 Móra (jó) Kötött 14.00
Farkas Henrik Legendák állatvilága (album Gyulai Líviusz metszeteivel) Bp., 1991 Kötött 10.00
Farkas Lajos A vésnök (szakkönyv) Bp., 1981 Ipari Szakkönyvtár (új állapotban) Kötött 49.95
Fehér Dezsô Az angol telivér Magyarországon Kötött 10.00
Fekete Gyula Levelek a magányról (szociológiai megfigyelések) Bp., 1979 Kötött 5.00
Frenyó Vilmos Rejtelmes-e a no:vényi élet? - Természetbúvár Bp., 1970 Kötött 7.00
Gábry Elemér Az ugrástól a kultúráig - A gondolkodó ember története Cleveland, 1989 Árpád Könyvkiadó (új) Kötött 19.95
Gánti Tibor dr. A kvartoktól a galaktikus társadalmakig (az anyag evolúciója) Bp., 1975 Kossuth (jó) Kötött 15.00
Gánti Tibor Kontra Crick avagy az élet mivolta Bp., 1989 Fûzött 8.00
Gazdasági Világatlasz Bp., 1982 Kötött 10.00
Dr.Ginott, Haim Szülôk és gyermekek (nevelési tanácsadó) Bp., 1980 Fûzött 5.00
Golgyn, M. Láthatatlan barátaink és ellenségeink élete (mikroorganizmusokról) Bp., 1952 Kötött 8.00
Egyetemes Guiness Enciklopédia Színes, ismeretterjesztô album! Kötött 65.00
Hámory Albert Villanyszerelés Bp., 1979 Mûszaki Kiadó (új könyv) Kötött 25.00
Hargitai Károly Az Apokalipszis ûrhajói? - A lehetséges jövôk forgatókönyvei Bp., 1989 Atlantisz (jó) Fûzött 12.00
Hargitai Károly Vészharang (Világunk fordulópontján) Bp., 1998 Fûzött 10.00
Hawking, Stephen Einstein álma és egyéb írások Bp., 2001 Vince Kiadó (újszerû) Kötött 28.50
Házi praktikák, fortélyok -Jól bevált háziszerek, praktikus tippek Bp., 1988 Paramédia (újszerû) Kötött 15.00
Házikertek zöldséfajtái Fûzött 3.00
Heinrich László Az elsô kolozsvári csillagda (képekkel) Bukarest, 1978 Fûzött 8.00
Hill Ferenc Fallosz (szexuális monológok) Bp., 2002 Fûzött 10.00
Horváth Árpád Csodafegyverek (a kezdetektôl napjainkig) Bp., 1972 Kötött 10.00
Horváth Sándor Szôlô a házikertben Bp., 1967 Mezôgasdasági Kiadó Fûzött 9.50
Iljin, M. Százezer miért? (érdekes kérdések, érdekes válaszok) Bp., 1960 Kötött 8.00
Irodalmi Nóbel-díjasok (1901-1990) Bp., 1990 Fûzött 10.00
Jékely Endre A vizek óriásai Kötött 14.00
Jenser Gábor (szerk.) Gyümölcsfák védelme (Jenser Gábor dedikációjával) Bp., 1984 Mezôgazdasági Kiadó (jó) Kötött 25.00
Jókai természettudománya Bp., 1977 Kötött 8.00
Dr. Kádár Gyula Borászat (a borászati technika egyik legfontosabb hazai kiadványa!) Bp., 1982 Mezôgazdasági (új) Kötött 49.99
Kalmár Zoltán A gombák világa (Gondolat) Kötött 8.00
Kapocsy György - Mátéffy Zoltán Interjú állatokkal Kötött 8.00
Kelényi György Kastélyok, kúriák, villák (Építészeti hagyományok) Bp., 1974 Corvina (jó) Kötött 15.00
Keleti Judit Tudósítás B.A.életérôl és öngyilkosságáról (esetleírás) Bp., 1989 Fûzött 10.00
Kerényi Ferenc Régi magyar színpadon 1790-1849 (a magyar színház születése) Bp., 1981 Magvetô (újszerû) Kötött 15.00
Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai szótára Bp., 1978 Kötött 20.00
Kiszely István A Föld népei - Európa (Az emberiség története térben és idôben) Bp., 1979 Gondolat Kötött 45.00
Ködöböcz József Sárospatak a magyar mûvelôdés történetében Sárospatak, 1991 Polgármesteri Hivatal (jó) Fûzött 12.00
Kôhegyi János Ismerd meg a BASIC nyelvjárásait! Bp., 1987 Fûzött 8.00
Kondratov, A. Vizek mélyén - Idôk mélyén Kötött 10.00
Koós Judith Kozma Lajos munkássága Grafika, iparmûvészet, épitészet Kötött 90.00
Laskowski-John Lemezszabás Bp., 1973 Mûszaki Kiadó (jó) Fûzött 25.00
Lawick-Goodall, Jane van Az ember árnyékában (csimpánzok között) Bp., 1975 Gondolat (jó) Kötött 13.00
Lipin-Belov Az ékírás regénye Bp., 1956 Kötött 10.00
Dr. Lipták Pál Embertan és emberszármazástan Bp., 1980 Tankönyvkiadó (jó) Kötött 14.00
Maeterlinck, Maurice A méhek élete (a természet egy csodája) USA, 1978 Fûzött 10.00
Magnusson, Magnus Ásóval a Biblia nyomában - Ami Krisztus születése elôtt történt Bp., 1985 Gondolat (jó) Kötött 20.00
Magyar László Órások és óragyûjtôk kis enciklopédiája (album) Bp., 1984 Kötött 39.95
Makra Zsigmond Sugárözönben élünk Bp., 1983 Fûzött 6.00
Marjai Imre Nagy hajóskönyv (A hajózás képes története) Bp., 1981 Móra (újszerû) Kötött 17.00
McAlester, A.Lee Az élet története Bp., 1972 Fûzött 5.00
Mitológiai ÁBÉCÉ Bp., 1970 Kötött 16.95

E-mail address: info@pannonia.ca
Phone number: (416) 966-5156


Last updated on: 19.03.26
© Copyright 1957-2007 by Pannonia Books Ltd., All Rights Reserved.