Second Hand Book Listing
Vallás, Vallástörténet, Vallásos irodalom és költészet
Religion, Religious history, Religious Literature & Poetry

Home PageMusic IndexSecond Hand Book IndexNew Book Index
Online OrderingCompany InfoHungarian LinksHome Page

All prices in our catalogues are in Canadian dollars. To order an item please click here.

0-99 100-144

Author Title Comment Cover Price
Maisel, John Isten-e Jézus? - Is Jesus God? (magyar és angol nyelven) Bp., 1991 Nemzetközi Egyház (jó) Paperback 10.00
A keresztény házasság Bp., 1983 Szent István Társulat (jó) Fûzött 5.00
A Sárospataki Református Kollégium története (a 450. évfordulóra) Bp., 1981 Református Zsinati Iroda Kötött 19.99
Mák Pál (szerk.) A szenvedés értelme, titka és célja (lektor: Dr. Gyökössy Endre) Bp., 1982 Református Zsinati Iroda (jó) Fûzött 8.00
Aebi, Ernst Rövid bevezetés a Bibliába Bp., 1989 Primo (jó) Fûzött 17.00
Albert Schweitzer az igehírdetô Starsbourgi igehirdetések Kötött 17.50
Aldrich, B.S. És lámpást adott kezembe az Úr Bp., 1988 Szent István Társulat Fûzött 13.00
Balogh Elemér, Kerényi Imre Csíksomlyói passió Bp., 1982 Helikon (újszerû) Kötött 15.00
Baruck, Oberlander rabbi Peszácni Hágádá Bp., 2006 Izraelita Hitközség Kötött 25.00
Benoschofsky Imre Zsidóságunk tanításai Bp., 1941 Kötött 15.00
Biblia Biblia (átdolgozott) Bp., 1970 Egyesült Bibliatársulatok (jó) Kötött 25.00
Biblia Biblia - Ószövetségi és újszövetségi szentírás (új fordítás) Bp., 1979 Szent István Társulat (jó) Kötött 35.00
Biblia Biblia - Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás Bp., 1982 Szent István Társulat (újszerû) Kötött 60.00
Bibliai kislexikon Bibliai kislexikon A-Z Bp., 1978 Kötött 10.00
Szabó Ferenc SJ, Nagy Ferenc SJ (szerk) Biblikus teológiai szótár Róma, 1976 Kötött 29.95
Bódás János Isten holdjai - Versek 1926-1975 Bp.,1975 Református Egyház Kötött 15.00
Bódás János Istenes énekek (versek) Bp., 1972 Református Kiadó (jó) Kötött 10.00
Bódás János Mennyei szôlôsgazda (versek) Bp., 1972 Magvetô (jó) Kötött 20.00
Boddenberg, Dieter Kérdéseim - Isten válasza Bp., 1990 Evangéliumi Kiadó (jó) Fûzött 8.00
Boom, Corrie TEn Istennel mindenen át Bp., Magánkiadás (jó) Fûzött 15.00
Boom, Corrie TEn Mégis Bp., 1967 Magyarországi Szabadegyházak (jó) Fûzött 10.00
Bottyán János Hitünk hôsei (25 egyháztörténeti életrajz) Bp., 1971 Református Zsinati Iroda Kötött 13.00
Dr. Bovet, Theodor Felette nagy titok - Könyv a házasságról Bp., 1983 Opus Mystici Corporis (jó) Fûzött 19.95
Bunyan, John A Szent Háború (az ember lelkéért folyó örök küzdelem) Bp., 1989 Primo (jó) Fûzött 12.00
Bunyan, John A zarándok útja - Bôvölködô kegyelem Bp., 1989 Primo (jó) Fûzött 15.00
Cardenal, Ernesto A solentinamei evangélium (a nicaraguai lelki közösség története) Bp., 1987 Kötött 6.00
Chardin, Teilhard de A mindenség himnusza Sao Paulo, 1970 Fûzött 12.00
Cruz, Nicky Repülj kicsim, repülj! (keresztény regény) Bp., Magánkiadás (jó) Fûzött 8.00
Csilla története - keresztény példamutató történetek USA, 1986 Fûzött 8.00
Csudatörténetek (prédikációk, példabeszédek) 100 példa 17-18. sz. katolikus prédikációkból Kötött 14.90
Darvasi László Gondolkozz! (bibliai elemzések) Toronto, 1982 Kanadai Magyar Egyház (újszerû) Fûzött 15.00
Dömötör Tibor Kétélû kard - Igehirdetések és imádságok Ligonier, 1971 Bethlen Freedom Press (jó) Fûzött 16.75
Douglas, Lloyd C. És köntösömre sorsot vetettek (keresztény regény) Bp., 1978 Református Zsinati Iroda Kötött 12.00
Drosnin, Michael A Biblia kódja 3. - A világ megmentése Bp., 2011 Vince (jó) Kötött 24.00
Eareckson, Joni Egy lépéssel tovább (a Joni címû könyv folytatása) Bp., 1978 Evangéliumi Kiadó (jó) Fûzött 10.00
Eareckson, Joni Joni (egy megbénult fiatal nô küzdelme) Bp., 1978 Evangéliumi Kiadó (jó) Fûzött 10.00
Eareckson, Joni Tada Választások... változások Bp., 1986 Evangéliumi Kiadó (jó) Fûzött 10.00
Eichhorn, Carl Isten mûhelyében - Áhitatok minden napra Bp., 1990 Primo (újszerû) Fûzött 12.00
Eletjel - A Katolikus Magyarok Vasarnapja 1980-as evkonyve Tiltott és elfeledett írásokkal! Fûzött 10.00
Elsôáldozók könyve Római katolikus hittankönyv Fûzött 10.00
Emlékezések könyve (magyar nyelvû zsidó gyászimák) Veszprém, 1900 Kötött 16.00
Én uram és én istenem! - Imádságok Toronto, 1979 Pátria (újszerû) Kötött 12.00
Erdôs József A második helvét hitvallás - Az 1566. évi elsô kiadás nyomán Debreczen, 1907 Hegedûs és Sándor (jó) Kötött 25.00
Evangélikus énekeskönyv Bp., 1982 Evangélikus Egyház (újszerû) Kötött 15.00
Fabinyi Tibor (összeállítása) Luther Márton végrendelete (album - gazdag képanyaggal) Bp., 1982 Corvina (új állapot) Kötött 15.00
Farkas László Mózes (Bibliai regény) Bp., 1970 Ecclesia (jó) Kötött 15.00
Fülöpné Erdô Mária Élô beszélgetés Istennel (Ima, templom, szentmise gyerekeknek) CDvel Bp., 2009 Szent István Társulet (jó) Fûzött 15.00
Rabbi Ganzfried, Slomo A sabbosz és ünnepek szabályai Bp., 1920 Kötött 25.00
Gelbert, Guy Egy bôrdzsekis pap vallomásai Bp., 2007 Új Ember (újszerû) Fûzött 29.95
Glasenapp, Helmuth von Az öt világvallás Bp., 1987 Gondolat (jó) Kötött 15.00
Gombos Gyula Szûk Esztendôk - A magyar kálvinizmus válsága Washington, 1960 Occidental Press (jó) Kötött 15.00
Good News for Modern Man / Újszövetség (angol-magyar nyelven!) Bp., 1995 Bibliatársulat (új állapotban) Kötött 20.00
Graves, Robert Héber mítoszok - A genezis könyve Bp., 1987 Kötött 12.00
Gyatso, Tenzin Tibeti buddhizmus - Kulcs a középsô úthoz (a Dalai Láma gondolatai) Bp., 1992 Pesti Szalon (jó) Fûzött 19.95
Gyökössy Endre A Hídépítô - Jézus-arckép a Zsidókhoz írt levélben Bp., 1997 Szent Gellért (jó) Fûzött 12.00
Gyökössy Endre Jézussal - a jövôbe! Bp., 2000 Szent Gellért (új) Fûzött 15.00
Fôt. Gyôrfy A.Géza A Fatimai Miasszonyunk USA, 1949 Fûzött 6.00
Hegyi Béla Tegnap, ma, holnap Bp., 1977 Ecclesia (jó) Kötött 9.00
Dr. Hegyi Pál Az élet védelmében (Gondolatok az abortuszról) Bp., Makrovilág Kiadó (jó) Fûzött 15.00
Hervay F.L. - Legeza L. - Szacsvay P. Ciszterciek (Képes album, történeti áttekintés - magyar/német) Bp., 1997 Mikes (újszerû) Kötött 20.00
Hídvégi Máté (szerk.) Bolodg Salkaházi Sára - Emlékkönyv Bp., 2006 Szent István Társulat (újszerû) Kötött 18.00
Horváth Andrea Isten-keresôk - Riportkönyv a magyarországi szektákról Bp., Horizont Kiadó Fûzött 17.50
Hozsanna - teljes kottás népénekeskönyv Bp., 2003 Szent István Társulat (újszerû) Kötött 15.00
Ingwersen, G. BIBLIA magyarázatokkal és képekkel Hollandia, 1995 Bijbel (jó) Fûzött 25.00
Isten kertészei (A bahaizmus, egy fiatal világvallás) Bp., 1993 Fûzött 6.00
Jézus élete - Lukács evangéliuma alapján (a Jézus film képeivel) Stuttgart, 1987 Hanssler-Verlag (újszerû) Fûzött 6.00
Dr. Joó Sándor Élô reménység - Joó Sándor igehirdetései 1965-1970 Bp., 1994 Budapest (új állapot) Fûzött 18.75
Dr. Joó Sándor Készülj Istened elé - Prédikációk (Budapest-pasaréti lelkész) Toronto, 1983 TEMRE (új állapot) Fûzött 14.99
Évkönyv Katolikus Kicses Kalendárium 2009 Bp., 2009 Agapé (jó) Fûzött 7.00
Endrôdy László nyomán Ki volt Kaszap István? - Írták a magyar jezsuiták Bp., 1997 Márton Áron Kiadó (jó) Fûzött 15.00
Kincsesláda - Vallásos tartalmú e;beszélések, prózai írások Bp., 1979 Református Zsinati Iroda (újszerû) Kötött 10.00
Kiss Irén / Tábori László A torinói halotti lepel magyar szemmel Bp., 2009 Püski (új állapotban) Fûzött 19.99
Komjáthy Aladár A kitántorgott egyház - Magyar papok az emigrációban Bp., 1984 Református Zsinati Iroda (újszerû) Kötött 19.99
Komoróczy Géza Héber mítoszok és mondák (A Bibliából) Bp., 2000 Móra (új) Kötött 18.90
Dr. v. Kostya Sándor A Szent Erzsébet egyházközség és plébániatemplom története Toronto, 1994 az Egyházközség kiadása Kötött 17.00
Kroll, Gerhard Jézus nyomában (album gazdag illusztrációkkal) Bp., 1990 Kötött 24.00
Kuhn, Isobel Akik engem keresnek (egy hívô példája) Bp., 1977 Fûzött 5.00
Lagerlöf, Zelma Krisztus-legendák Bp., 1998 Black & White (újszerû) Fûzött 15.00
Loew, J. Elmélkedéesek Jézus Krisztusról - Lelkigyakorlat a Vatikánban Bécs, 1979 (újszerû) Fûzött 12.00
Mácz István Kísértés a jóra (Etikai olvasókönyv) Bp., 1993 Szent István-Társulat Fûzött 10.00
Református Egyház Magyar református énekeskönyv Bp., 1996 Magyar Református Zsinat (jó) Kötött 25.00
Malgo, Wim József - Izrael utolsó fia Bp., 1992 Fûzött 5.90
Kapucinus Rendház Máriabesnyô - A Magyar Loreto (történeti áttekintés + képek) Bp., 1998 Kapucinus Rendház (új) Fûzött 10.00
McDowell, Josh To:bb mint ács - Kicsoda Jézus? Bp., 1999 Primo (jó) Fûzött 8.00
Merton, Thomas Hétlépcsôs hegy (elmélkedések) Bp., 1981 Szent István Társulat (jó) Fûzött 15.00
Mindszenty Jozsef Mindszenty okmánytár I-III. (Levelek, beszédek, nyilatkozatok) München, 1957 Ledermüller (újszerû) Fûzött 50.00
Mindszenty József Hírdetem az Igét (Szentbeszédek és körlevelek 1944-75) Vaduz, 1982 Mindszenty Alapítvány (újszerû) Kötött 19.95
Mócsy Imre Beadványom (egy soha nem publikált, érdekes dokumentum!) Bécs, 1989 Egyházszociológiai Intézet (új) Fûzött 10.00
Mócsy Imre Nyitott szívvel - Keresztény világnézet, keresztény lelki élet Bp., 1980 Szent István Társulat (újszerû) Kötött 10.00
Molnár Edit Az Úr evangéliuma I. - Utolsó kinyilatkozások Szombathely, 1997 (jó) Fûzött 12.00
ifj. Joseph Smith Mormon könyve - Egy másik bizonyosság Jézus Krisztusról Németország, 1991 (újszerû) Kötött 17.00
Müller, Paul Szenvedéssel formál a Mester (gy'gyitó gondolatok) Bp., 1989 Evangéliumi Kiadó (jó) Fûzött 10.00
Nagy Lajos Az angyalok eledelébôl - Igehírdetések és írások USA, 1970 Bethlen Freedom Press (jó) Fûzött 12.00
Nemes György Támár Fûzött 4.00
Ordass Lajos Az imádkozásról Bp., 1989 Evangelikus Sajtóosztály Fûzött 15.00
Páll János Gondolatok a magyar vallásról Kanada, 1989 Fûzött 3.00
Pierson, T. Arthur (Csia Lajos ford.) Müller György (Angliában élt teológus) Bp., Evangéliumi Kiadó (újszerû) Fûzött 10.00
Prohászka Ottokár A diadalmas világnézet USA, 1960 Kárpát Publishing, Cleveland Kötött 25.00
Quoist, Michael Így élni jó (az élet mûvészete) Bp., 1973 Fûzött 8.00
Rapcsányi László (szerk.) A Biblia világa (mûvelôdéstörténeti munka!) Bp., 1981 Minerva (új állapotban) Kötött 10.00

E-mail address: info@pannonia.ca
Phone number: (416) 966-5156


Last updated on: 19.03.26
© Copyright 1957-2007 by Pannonia Books Ltd., All Rights Reserved.