Second Hand Book Listing
Irodalomtörténet
Literary History

Home PageMusic IndexSecond Hand Book IndexNew Book Index
Online OrderingCompany InfoHungarian LinksHome Page

All prices in our catalogues are in Canadian dollars. To order an item please click here.

Author Title Comment Cover Price
Bisztray, George Hungarian-Canadian Literature Canada, 1987 University of Toronto Press (good) Hard cover 19.90
Babits Mihály Az európai irodalom története Bp., 1991 Kötött 18.00
Babits Mihály Az európai irodalom olvasókönyve Bp., 1978 Kötött 10.00
Babits Mihály Írás és olvasás (irodalmi tanulmányok) Igazi kuriózum! Bp., 1938 Atheneum (jó állapotban) Kötött 18.75
Babits Mihály Könyvrôl könyvre Bp., 1973 Kötött 9.00
Balogh László József Attila Bp., 1989 Fûzött 6.00
Bárczi Géza A magyar nyelv életrajza (történelme, érdekességei) Bp., 1966 Kötött 8.00
Béládi M.-Pomogáts B. A nyugati magyar irodalom 1945 után Bp., 1987 Kötött 10.00
Benedek Marcell Irodalmi hármaskönyv Bukarest, 1982 Kriterion Kötött 12.70
Benedek Marcell Világirodalom a XX.században Bp., 1969 Minerva Fûzött 6.00
Csáky Edit (szerk.) Radnóti tanulmányok Bp., 1985 Magyar Irodalomtörténeti Intézet Fûzött 15.00
Czine Mihály Móricz Zsigmond (lebilincselô irodalomtörténeti munka Móriczról!) Bp., 1979 Gondolat (új könyv) Fûzött 8.00
Dóczy Jenô - Földessy Gyula (szerk.) Ady-múzeum I-II. (korabeli cikkek, kritikák, dokumentumok Adyról) Bp., 1924 Athenaeum Kötött 40.00
Fábry Zoltán Valóságirodalom - Cikkgyûjtemény a Korunk anyagából (1926-39) Bratislava, 1967 Tatran (jó állapot) Kötött 20.00
Féja Géza Régi magyarság (a magyar irodalom története a kezdetektôl 1772-ig) Bp., 1943 Kötött 10.00
Goethe Goethe és a világirodalom Goethe és Echerman beszélgetése alapján Bukarest., 1975 Kriterion Kötött 10.00
Gombos Gyula SzabóDezsô München, 1966 Auróra Könyvek (újszerû) Fûzött 12.00
Görömbei András A csehszlovákiai magyar irodalom 1945-1980 Bp., 1982 Akadémiai (újszerû) Kötött 12.00
Horváth Ferenc Az irodalom világa (Irodalomelméleti alapismeretek) München, 1975 Magyar Iskolaegyesület (újszerû) Kötött 19.95
Irodalmi élet a régi Rómában (szemelvények) Bp., 1962 Kötött 10.00
Szekeres György (válogatta) Írók írókról - Huszadik századi tanulmányok Bp., 1970 Európa Kötött 12.00
A Jókai-jubileum és a Nemzeti Díszkiadás története Révai, 1898 Kötött 15.00
József Attila Költészet és nemzet (tanulmány) Bp., 1989 Fûzött 8.00
Kardos László Tóth Árpád Bp., 1965 Akadémia Kötött 12.00
Kozma Dezsô Petôfi öröksége Bp., 1976 Kötött 5.00
Laczkó Géza Öröklés és hódítás Irodalmi, nyelvészeti írások, emlékezések 10.90
Lings, Martin Shakespeare titka (irodalmi érdekességek, rejtélyek) Bp., 1995 (új állapotban) Fûzött 15.00
Lôrinczi László Utazás a Fekete kolostorhoz - Irodalomtörténeti riport Bukarest, 1975 Kriterion Kötött 10.00
Lukács György Világirodalom Bp.,1969 Gondolat Kötött 20.00
A magyar irodalom története gimnáziumok részére I-II Graz, 1957 Fûzött 10.00
A Mûvelôdés Könyvtára 17. (Szerk.: Trencsényi-Waldapfel Imre) A világirodalom története Kötött 15.00
Nagy Emilné A Kalevala titkáról (A finn hôsköltemény ismertetése) Bp., 1040 Kötött 8.00
Romániai magyar irodalmi lexikon II. G-K Bukarest, 1991 Kötött 6.00
Santarcangeli, Paolo Pokolra kell annak menni - Költôk pokoljárása Bp., 1980 Gondolat (jó) Kötött 8.00
Szabó T.Attila Nyelv és múlt - A magyar nyelv öröksége (tanulmányok, cikkek) Bukarest, 1972 Kriterion Kötött 19.95
Dr.Szenczi Miklós Az angol irodalom története Bp., 1972 Kötött 10.00
Szepes E.-Szerdahelyi I. Verstan - mindent, amit a versrôl tudni kell Bp., 1981 Fûzött 10.00
Szerb Antal A világirodalom története I-II. Bp., 1957 Kötött 20.00
Szerb Antal A világirodalom története Bp., 1999 Magvetô (újszerû) Kötött 20.00
Szerb Antal Magyar irodalomtörténet Bp., 1978 Magvetô (jó) Kötött 25.00
Tóth Veremund A magyar irodalom története (szemelvényekkel) Bp., 1960 Kötött 18.00
Turóczi-Trostler József Magyar irodalom - Világirodalom I-II. Bp., 1961 Akadémiai (jó) Kötött 25.00
Vatai László Az Isten szörnyetege - Ady lírája (dedikált!) Washington, 1977 Occidental Press (újszerû) Kötött 27.00
Vatai László Az Isten szörnyetege - Ady lírája (dedikált!) Washington, 1963 Occidental Press (újszerû) Kötött 27.00
Vatai László Az Isten szörnyetege - Ady lírája Bp., 1977 Occidental Press (új) Kötött 25.00
Világirodalmi antológia I. - Ókori, kínai, görög, római irodalom Bp., 1952 Tankönyvkiadó (790 oldal) Kötött 15.00

E-mail address: info@pannonia.ca
Phone number: (416) 966-5156


Last updated on: 19.03.26
© Copyright 1957-2007 by Pannonia Books Ltd., All Rights Reserved.