Second Hand Book Listing
Müvészeti könyvek, Albumok, Fotózás, Szobrászat, Építészet...
Books on Art, Photography, Sculptures, Architecture etc.

Home PageMusic IndexSecond Hand Book IndexNew Book Index
Online OrderingCompany InfoHungarian LinksHome Page

All prices in our catalogues are in Canadian dollars. To order an item please click here.


0-99 100-163

Author Title Comment Cover Price
Barcsay, Jenô Anatomy for the Artists (album) Bp., 1994 Hard cover 25.00
Bognár-Kutzián, Ida The Early Copper Age in the Carpathian Basin With 110 illustrations Hard cover 20.00
P. Brestyánszky, Ilona Margit Kovács (album) Bp., 1976 Corvina Hard cover 29.95
Cleaver, Elizabeth The Miraculous Hind: a Hungarian Legend Toronto, 1973 Royal Ontario Museum (very good) Hard cover 20.00
Solymár, István (editor) Collections of the Hungarian National Gallery (with dust cover) Bp., 1976 Corvina Press (excellent cond.) Hard cover 25.00
The Hungarian National Museum The History and the Collection Paperback 19.90
P.Brestyánszky Ilona Margit Kovács (album) Bp., 1989 Corvina (good) Hard cover 20.00
Kovács, Tibor The Bronze Age in Hungary Bp., 1977 Corvina (new!) Paperback 20.00
Dr. Sikota, Gyôzô Herend The Art of Hungarian Porcelain Bp., 1989 Corvina (újszerû) Hard cover 25.00
Székely, András Mihály Munkácsy (English, German, French) Album Bp., 1980 Corvina (like new) Hard cover 35.00
Szônyi-Molnár-Szobotka A képzômûvészet iskolája 1. (festészet, grafika, szobrászat...) Bp., 1976 Képzômûvészeti Alap (újszerû) Fûzött 25.00
Solymár István (szerk.) A Magyar Nemzeti Galéria gyûjteményei (202 képpel!) Bp., 1975 Corvina (újszerû) Kötött 15.00
Antonova, Irina A Puskin Múzeum remekmûvei Bp., 1986 Képzômûvészeti Kiadó (új állapot) Kötött 29.95
Draskóczy Piroska (szerk.) Ars Hungarica - A magyar mûvészet története képekben Bp., 1993 Corvina (újszerû) Kötött 45.00
Artner Tivadar A reneszánsz mûvészete I. Bp., 1965 Móra (jó állapot) Kötött 9.95
Artner Tivadar Évezredek mûvészete Bp., 1972 Gondolat (jó) Kötött 15.00
Artner Tivadar Ismerkedés a mûvészettel Bp., 1961 Kötött 8.00
Az én múzeumom - 13-18 századi itáliai képek Képzômúvészeti kiadó Fûzött 5.00
Bachmann, Manfred A Drezdai Képtár - Régi és új mesterek Bp., 1982 Corvina (újszerû) Kötött 25.00
Balázs Béla A film Bp., 1961 Kötött 20.00
Balázs Béla A látható ember + A film szelleme Bp., 1984 Gondolat (új állapotban) Kötött 19.95
Balzer, Wolfgang A Drezdai Képtár - 120 mestermû a XV.-XVIII. századból Bp., 1963 Képzômûvészeti Kiadó (jó állapot) Kötött 29.95
Barát-Éber-Takáts A mûvészet története Bp., 1939 Dante (jó állapot) Kötött 39.99
Bernáth Aurél A Múzsa Körül (írások a mûvészetrôl) Bp., 1962 Szépirodalmi (jó) Kötött 10.00
Bertalan Vilmosné Buda a középkorban Bp., 1963 Történeti Múzeum Fûzött 8.00
Bodnár Éva Id. Markó Károly (1790-1860) - Életrajz + Album Bp., 1980 Képzômûvészeti Alap (újszerû) Kötött 25.00
Bodnár Éva Id. Markó Károly (1791-1860) - Életrajz + album Bp., 1980 Képzômûvészeti (újszerû) Kötött 25.00
Bodrogi Tibor Óceánia mûvészete (album) Bp., 1959 Kötött 10.00
Brepohl, Erhard Iparmûvészeti zománctechnikák Bp., 1984 Kötött 49.95
P. Brestyánszky Ilona Kovács Margit (album) Bp., 1982 Corvina (újszerû) Kötött 29.99
Chagall Bp., 1981 Fûzött 5.00
Chiesa, Angela Ottino Della Leonardo da Vinci festôi életmûve (album) Bp., 1989 Corvina (újszerû) Kötött 19.99
Cirkusz (A. Kuprin, T. Mann, Karinthy F. írása, Bartha L. képei) Kötött 15.00
Clasen, Karl Heinz A Louvre Képtára - A XIII.-XVIII. századi mûvek Bp., 1962 Képzômûvészeti Kiadó (jó) Kötött 29.95
Cosimo Tura Bp., 1979 Fûzött 5.00
Cranach Bp., 1968 Fûzött 5.00
Dr. Császár László (szerk.) A mûemlékvédelem Magyarországon Bp., 1983 Képzômûvészeti Kiadó (újszerû) Fûzött 18.95
Gerlóczy Gedeon és Németh Lajos Csontváry-emlékkönyv - Csontváryról, Csontvárytól + képek, doku. Bp., 1976 Corvina Fûzött 25.00
Delacroix Bp., 1976 Fûzött 5.00
Diner-Dénes József Lionardo da Vinci és a renaissance kia;lakulása Bp., 1906 Lampel Könyvkereskedés (jó) Kötött 29.95
ERMITÁZS - A 17.és a 18.század festészete (album) Prága, 1963 Kötött 20.00
Erzsébet a magyarok királynéja (Osztrák Kultúra Múzeuma 1991) Wien, 1991 Böhlau (újszerû) Német/Magyar Fûzött 43.00
Esztergom (mini könyv) Bp., 1974 Kötött 10.00
Esztétikai ABC Bp., 1978 Kossuth Kiadó Kötött 10.00
Ferenczy Béni rajzai Illyés Gyula tanulmányával Bp., 1982 Kötött 10.00
Ferenczy László Japán iparmûvészet XVII-XIX.század Bp., 1981 Kötött 12.00
Filippo Lippi Bp., 1977 Fûzött 5.00
Frank János Tárlatok - szertartások Bp., 1992 Mûcsarnok (új) Fûzött 13.00
Garas Klára Régi képtár - Remekmûvek a Szépmûvészeti Múzeumban Bp., 1960 Képzômûvészeti Alap Kiadó Kötött 35.00
Genthon István Magyarország mûvészeti emlékei (240 mûemlék, 352 fotó) Bp., 1974 Corvina (jó) Kötött 15.00
Genthon István Rippl-Rónai József (album) Bp., 1977 Corvina (jó) Kötött 30.00
Gerô László A budai vár Bp., 1971 Fûzött 6.00
Gerô László A helyreállított budai vár (óriási képanyaggal) Bp., 1980 Mûszaki Kiadó Kötött 19.99
Gerô László Ismerjük meg az építészeti stílusokat Bp., 1972 Gondolat Kötött 19.99
Gombos Károly Aszkéták, dervisek, imaszônyegek Bp., 1988 Fûzött 8.00
Gombrich, E.H. A mûvészet története Bp., 1974 Gondolat Kötött 45.00
Herendi figurák (katalógus) Bp., 1997 (újszerû) Fûzött 10.00
Itália festészete (album) Dante, 1947 Kötött 20.00
Jajczay János Karácsony a mûvészetben (45 színes táblaképpel) Bp., 1978 Corvina (újszerû) Kötött 19.99
Kaesz Gyula Ismerjük meg a bútorstílusokat! Bp., 1978 Fûzött 15.00
Kaiser Anna Budapest római öröksége (album) Bp., 1985 Kötött 8.00
Karátson Gábor A festés mestersége - Mûhelytitkok Bp., 1971 Corvina Kötött 17.00
Kassák Lajos Bartók verse Bemutatja Csaplár Ferenc Fûzött 15.00
Kassák Lajos Mesterek köszöntése - Matisse, Picasso, Chagall, Klee, Ernst, Marc... Bp., 1965 Magvetô (jó) Kötött 29.95
Katona Imre A habán kerámia Magyarországon Bp., 1976 Kötött 12.00
Kelényi György A barokk mûvészete (hatalmas képanyaggal!) Bp., 1985 Corvina (új könyv) Kötött 35.00
Kisfaludi Strobl Zsigmond Kisfaludi Strobl Zsigmond gyûjtemény - Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum Zalaegerszeg, 1981 Göcseji Múzeum (jó) Fûzött 9.00
M. Kiss Pál Mûvészetrôl mindenkinek (album) Bp., 1966 Corvina Kötött 10.00
A klasszicizmus (tanulmányok) Bp.,1963 Kötött 4.00
A korai középkor A Mûvészet Története sorozat Kötött 20.00
Körner Éva Derkovits Gyula Bp., 1968 Kötött 40.00
Kovács Margit Gyûjtemény, Szentendre (katalógus) Bp., 1975 Fûzött 6.00
Kybakova, L. Keleti szônyegek (album) Bp., 1976 Kötött 14.00
Láncz Sándor Egry József (Életrajz + album) Bp., 1980 Képzômûvészeti (újszerû) Kötött 25.00
Láncz Sándor Schrammel Imre (Mai Magyar Mûvészet) Bp., 1978 Képzômûvészeti Kiadó (jó) Kötött 7.00
László Gyula, Rácz István A nagyszentmiklósi kincs (rendkívül gazdag képanyaggal) Bp., 1977 Corvina (újszerû) Kötött 20.00
László Gyula Az akvarell poétája - Soproni Horváth József mûvészete Bp., 1987 Horváth Bertalan kiadása (újszerû) Fûzött 10.00
László Gyula régész Mûvészetrôl, mûvészekrôl (írások) Bp., 1978 Kötött 6.00
Lazarev, V.N. A Moszkvai Ikonfestô iskola (csodaszép album!) Bp., 1980 Corvina (új állapotban) Kötött 49.95
Ledács Kiss Aladár Ismerjuk meg a keleti szônyegeket! (sok fotóval) Bp., 1963 Kötött 10.00
Lélek és forma - magyar mûvészet 1896-1914 (album) Bp., 1986 Fûzött 10.00
Levey, Michael A festészet rövid története - Giott-tól Cézanne-ig (549 képpel!) Bp., 1987 Corvina Kötött 18.00
Levinzon-Lesszing, V.F. Ermitázs - Holland és Flamand Festészet Prága, 1962 Artia (jó) Kötött 35.00
Whiteley, Linda Van Gogh élete és mu:vészete Kossuth Kiadó Fûzött 10.00
Lôcsei Pál Bp., 1975 Fûzött 5.00
Lorenzetti Bp., 1974 Fûzött 5.00
Lyka Károly, Petrovics E., Majovszky P. A magyar akt-kiállítás albuma Bp., 1925 A Mûvészet (jó) Kötött 49.95
Lyka Károly A mûvészetek története Bp., 1965 Kötött 15.00
Lyka Károly A mûvészetek története Bp., 1977 Képzômûvészeti (jó) Fûzött 15.00
Lyka Károly Kis könyv a mûvészetrôl Bp., 1967 Kötött 10.00
Lyka Károly Michelangelo Bp., 1981 Fûzött 5.00
Lyka Károly Nemzeti romantika (Magyar Mûvészet 1850-1867) 64 képtáblával Singer-Wolfner, Aranyozott Bp., 1942 Kötött 24.00
Pogány Ö. Gábor Magyar festészet a XIX.században (óriás album) Bp., 1955 Képzômûvészeti Kiadó (jó) Kötött 49.95
Magyarország múzeumai - múzeumlátogatók kézikönyve Bp., 1996 Kötött 10.00
Marini Bp., 1977 Fûzött 5.00
Mészáros Tamás Markó Iván táncszíháza Múszák sorozat Fûzött 15.00
Masaccio Bp., 1972 5.00
Max Ernst Bp., 1977 Fûzött 5.00
Micheli, Mario de Az avantgardizmus Bp., 1965 Kötött 10.00
Miklós Pál A sárkány szeme A kínai piktúra ikonográfiája Kötött 10.00

E-mail address: info@pannonia.ca
Phone number: (416) 966-5156


Last updated on: 19.03.26
© Copyright 1957-2007 by Pannonia Books Ltd., All Rights Reserved.