Second Hand Book Listing
Vers, Dráma, Színház
Poetry, Drama, Theatres

Home PageMusic IndexSecond Hand Book IndexNew Book Index
Online OrderingCompany InfoHungarian LinksHome Page

All prices in our catalogues are in Canadian dollars. To order an item please click here.


0-99 100-199 200-255

Author Title Comment Cover Price
Arany, János The Death of King Buda (Buda halála) Ford.: Watson Kirkconnell Hard cover 25.00
Faludy, George Twelve Sonnets Canada, 1983 Hard cover 19.50
Mécs László Vadócba rózsát oltok - I graft roses on eglantines (kétnyelvû) Toronto, 1968 Vörösváry (jó/good) Hard cover 25.00
Poémes Hongrois Bp., 1940 Hard cover 10.00
Poems of Attila Jozsef English & introduction by Anton N. Nyerges Paperback 29.90
József Attila (100. születésnapjára) 36 fokos lázban - 12 magyar költô (J.A. versek, fordítások, ...) Bp., 2005 Ráday (új könyv) Többnyelvû! Fûzött 18.00
77 vers Leninrôl (magyar és kúlföldi kö;tök) Bp., 1977 Magvetô Kiadó Kötött 15.00
A gyönyörûség dalainak kezdete - Óegyiptomi szerelmes versek Bp., 1976 Európa Kiadó Kötött 19.95
A világirodalom legszebb drámái I-II. Ókortól a XIX. sz. végéig Bp., 1974 Európa (új állapotban) Kötött 19.95
Ady Endre Ady Endre összes versei (Borsos Miklós illusztrációival) Bp., 1967 Szépirodalmi (jó) Kötött 14.00
Ady Endre Ady Endre összes költeményei I-II. Bp., 1980 Szépirodalmi (új könyv) Kötött 28.00
Ady Endre Ady Endre összes versei I-II. Bp., 1972 Szépirodalmi (jó) Kötött 20.00
Ady Endre Ady Endre összes versei (bibliofil papíron - kb. 1000 oldal) Bp., 1977 Szépirodalmi (jó) Kötött 18.00
Ady Endre Ady Endre összes versei (Ady Endre mûvei I.) Bp., 1977 Szépirodalmi (jó) Kötött 20.00
Ady Endre Ady Endre válogatott versei Bp., 1981 Kozmosz (újszerû) Kötött 14.95
Ady összes versei I-II Bp., 1982 Kötött 12.00
Ady Endre Válogatott versek DK Fûzött 11.90
Apollinaire válogatott versei Bp., 1958 Kötött 6.00
Áprily Lajos Akarsz-e fényt? Versek Kötött 10.00
Áprily Lajos Ápriliy Lajos összes versei és drámái Bp., 1990 Szépirodalmi (újszerû) Kötött 29.95
Aragon, Louis Louis Aragon válogatott versei (Hincz Gyula illusztrációival) Bp., 1964 Európa (jó állapot) Kötött 13.75
Arany János A nagyidai cigányok (Hasonmás kiadás) + Török László tanulmánya Bp., 1978 Magyar Helikon (jó) Kötött 20.00
Arany János Arany János balladái - Zichy Mihály rajzaival Bp., 1959 Magyar Helikon (jó) Kötött 25.00
Arany János Buda halála - Hún-Rege (az elôszót írta: Csoóri Sándor) Bp., 1958 Móra (jó állapot) Kötött 10.00
Arany János Mi vagyok én? (önarckép költeményekben) Bp., 1989 Kötött 10.00
Arany János Arany János összes költeményei I-II. Bp., 1973 Helikon (jó) Kötött 20.00
Arany János, Zichy Mihály Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival (barnásarany kötésben) Bp., 1990 Téka Fac-Simile kiadás (jó) Kötött 30.00
Arany János Válogatott kisebb ko:ltemények Diák Ko:nyvtár Fûzött 8.00
Arany János Poeme / Költemények (magyar és román nyelven!) Bucarest, 1960 Állami Kiadó Kötött 10.00
Babits Mihály Babits Mihály összegyûjtött versei Bp., 1993 Századvég (új) Kötött 25.00
Babits Mihály Erato Zichy Mihály illusztrációkkal Kötött 18.00
Babits Mihály Jónás könyve (Borsos Miklós írásával és rajzaival) Bp., 1978 Kötött 10.00
Balassi Bálint Balassi Bálint összes versei és levelei Bp., 1955 Szépirodalmi Kötött 14.95
Balassi Bálint és a 16. század költôi I-II. Bp., 1979 Szépirodalmi (újszerû) Kötött 25.00
Baranyi Ferenc Változó szelek (versek) Bp., 1972 Magvetô Kötött 10.00
Barrett-Browning, Elizabeth Portugál szonettek Bp., 1968 Fûzött 6.00
Baudelaire, Charles Versek Bp., 1973 Kötött 8.00
Benjámin László versei Bp., 1989 Fûzött 8.00
Berzsenyi Dániel Berzsenyi Dániel összes mûvei Bp., 1956 Szépirodalmi (jó állapotban) Kötött 18.75
Blake, William Versek és próféciák Bp., 1978 Kötött 6.00
Bujdosó Alpár 1 és 2 között az Erzsébet hídon Párizs, 1980 Magyar Mûhely Fûzött 9.00
Válogatott költôk Bukfencezô Múzsa (Magyar és külföldi költôk) Bp., 1976 Kozmosz Kötött 18.00
Burns, Robert Robert Burns versei Bp., 1979 Európa (jó) Kötött 15.00
Byron, George N.G. Beppo + Mazeppa Bp., 1978 Kötött 5.00
Csoóri Sándor A világ emlékmûvei Bp., 1989 Magvetô (új állapotban) Kötött 10.00
Czuczor Gergely hôskölteményei Franklin, 1886 Kötött 15.00
Darvas Szilárd Ne hagyjatok! (versek) Bp., 1962 Szépirodalmi (jó) Kötött 14.00
Déry Tibor A felhôállatok Bp., 1976 Kötött 8.00
Devecseri Gábor Beszakad az idô (válogatott versek) Bp., 1972 Magvetô (jó) Kötött 15.00
Dobog Béla Hazátkiáltok (versek) Julius Kalko illusztrációival Kanada, 1987 Canadian Stage and Arts (új) Fûzött 15.00
Dsida Jenô Zarándokút (versek) Bukarest, 1995 Kriterion (jó) Fûzött 14.00
Dzsivelegov, A.K. A commedia dell'arte (képanyag: Hankiss Elemér) Bp., 1962 Gondolat (jó) Kötött 19.99
Gombár Ednre (szerk.) Égônarancs - Modern finn drámák (7 dráma, életrajzi jegyzetekkel) Bp., 1987 Európa (újszerû) Kötött 10.00
Égövek, ábrák, csillagok - Versek (szerk. Rónay György) Bp., 1965 Európa Kötött 14.50
Euripidész Euripidész válogatott drámái Bp., 1961 Magyar Helikon Kötött 25.00
Évezredek eposzai Bp., 1970 Kötött 10.00
Faludy György Faludy György összegyûjtött versei (dedikált példány!) New York, 1980 Püski (újszerû) Kötött 35.00
Faludy György 200 szonett Bp., 1995 Magyar Világ (újszerû) Fûzött 20.00
Faludy György Erotikus versek Bp., 1990 Magyar Világ (jó) Kötött 19.95
Faludy György Francois Villon balladái Illusztrációk: Kolozsváry Sándor és fiai London, 1958 Big Ben Publishing 20. kiadás Fûzött 20.00
Faludy György Levelek az utókorhoz (dedikált példány) Toronto, 1975 INSTITVT (újszerû) Fûzött 25.00
Faludy György Villon balladái New York-Genéve, 1954 PEA Könyvek (jó) Fûzött 20.00
Faludy György Francois Villon balladái Faludy György átköltésében Bp., 1947 Officina - Cenzúrázatlan (jó) Fûzött 19.99
Faludy György Francois Villon balladái Faludy György átköltésében Bp., 1940 Officina - Cenzúrázatlan! (jó) Fûzött 20.00
Fáy Ferenc Áradás Torontó, 1972 Kötött 8.00
Fáy Ferenc Kövület (dedikált) Toronto, 1977 Vörösváry Publishing (új könyv) Kötött 20.00
Fáy Ferenc Törlesztô ének Toronto, 1963 Magyar Figyelô Fûzött 10.00
Fáy Ferenc Az írást egyszer megtalálják Toronto, 1965 Fûzött 8.00
Firdauszi, A.M. Királyok könyve (perzsa eposz) Bp., 1959 Európa (jó) Kötött 12.00
Fodor József Emberség tanúja (1960-61) Versek Bp., 1961 Szépirodalmi Kötött 10.00
Füveskert - antikommunista költôk antológiája Fûzött 6.00
Gál Tamás Úton Versek Fûzött 7.00
Garcia Lorca, Federico Cigányrománcok (Ford.: Nagy László) Bp., 1976 Magyar Helikon (jó) Kötött 10.00
Garcia Lorca, Federico Két esti hold Bp., 1975 Kötött 10.00
Tollas Tibor (szerk.) Gloria Victis - Az 56-os forradalom költôi visszhangja a nagyvilágban München, 1966 Nemzetôr (újszerû) Kötött 20.00
Tollas Tibor (szerk.) Gloria Victis - Az 56-os forradalom költôi visszhangja a nagyvilágban München, 1966 Nemzetôr - Dedikált! (jó) Kötött 25.00
Goethe Római elégiák (Max Schwimmer rajzaival) Bp., 1958 Kötött 14.50
Aiszkhülosz,Szophoklész,Euripidész... Görög drámák (Aiszkhülosz,Szophoklész,Euripidész,Arisztophanész) Bp., 1971 Európa (újszerû) Fûzött 10.00
Gótika a vadonban kanadai angol nyelvû költôk Fûzött 8.00
A gyönyörûség dalainak kezdete óegyiptomi szerelmes versek Kötött 5.00
Határ Gyôzô Hajszálhíd (versek) Dedikált + aláírt fényképpel! München, 1970 Aurora (jó) Kötött 29.95
Hegedûs Géza Szatírák könyve Bp., 1957 Kötött 5.00
Hét évszázad magyar versei I-III. (több mint 3000 oldalon!) Bp., 1966 Szépirodalmi (új állapotban) Kötött 34.95
Homérosz Íliász Bp., 2005 Európa (újszerû) Kötött 19.95
Homérosz Odüsszeia (Fordította Devecseri Gábor) Vázaképekkel illusztrálva! Bp., 1957 Európa Kötött 15.50
Homérosz Odüsszeia Bp., 1986 Szépirodalmi OK Fûzött 9.00
Ibsen, Henrik Peer Gynt Révai, 1944 Kötött 6.00
Illyés Gyula A költô felel (válogatott versek) Bp., 1966 Kozmosz (jó állapot) Kötött 9.75
Illyés Gyula Haza a magasban - Összegyûjtött versek (1920-1945) Bp., 1972 Szépirodalmi (újszerû) Kötött 12.00
Illyés Gyula Kézfogások Bp., 1956 Kötött 5.00
Illyés Gyula Illyés Gyula összegyûjtött versei I-II. Bp., 1977 Szépirodalmi (jó) Kötött 29.95
Illyés Gyula Teremteni - Összegyûjtött versek (1946-1968) Bp., 1973 Szépirodalmi (újszerû) Kötött 10.00
Illyés Gyula Menet a ködben versek Kötött 10.00
Szergej Jeszenyin versei Kötött 5.00
József Attila A Dunánál Bp., 1981 Kötött 10.00
József Attila József Attila minden verse és versfordítása Bp., 1980 Szépirodalmi (jó) Kötött 29.95
József Attila József Attila összes versei (A költô születésének 50. évf.) Bp., 1955 Szépirodalmi (jó) Kötött 20.00
József Attila Szabad-ötletek jegyzéke Bp., 1990 Fûzött 10.00
Juhász Ferenc A halottak királya (Csokonai és Vörösmarty szellemének) Bp., 1971 Szépirodalmi (újszerû) Kötött 14.00
Juhász Gyula Anna örök - Borsos Miklós rajzaival (bôrkötésben) Bp., 1970 Szépirodalmi (újszerû) Kötött 9.99

E-mail address: info@pannonia.ca
Phone number: (416) 966-5156


Last updated on: 19.03.26
© Copyright 1957-2007 by Pannonia Books Ltd., All Rights Reserved.