Second Hand Book Listing
Szépirodalom
Literature

Home PageMusic IndexSecond Hand Book IndexNew Book Index
Online OrderingCompany InfoHungarian LinksHome Page

All prices in our catalogues are in Canadian dollars. To order an item please click here.


0-99 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900-999 1000-1099 1100-1199 1200-1299 1300-1399 1400-1499 1500-1599 1600-1699 1700-1799 1800-1899 1900-1999 2000-2099 2100-2199 2200-2299 2300-2399 2400-2499 2500-2553

Author Title Comment Cover Price
Kosztolányi Dezsô Pacsirta Bp., 2007 Mérték (újszerû) Fûzött 15.00
Kosztolányi Dezsô Patália (színdarabok) Bp., 1976 Kötött 10.00
Kosztolányi Dezsô Színházi esték I-II. - Írók, drámák, színházi esték, kritikák Bp., 1978 Szépirodalmi (új állapotban) Kötött 29.95
Köteles Pál Az ötlábú Isten (novellák) Bp., 1989 Kötött 8.00
Köteles Pál Hotel Kárpátia (regény) Bp., 1989 Magvetô (jó) Fûzött 15.00
Köteles Pál Külön égbolt (elbeszélések) Kanada, 1987 Fûzött 8.00
Kovács István Ha feltámad a Kelet... (Bizánc, VI. század) Dedikált példány! Bp., 1990 Magyar Világ (újszerû) Fûzött 12.00
Kovai Lôrinc A Nagysámán (meseregény) Bp., 1966 Magvetô (jó) Kötött 14.95
Kovai Lôrinc Cézárok kertje - Porta Nomentana I-II. (történelmi regény) Bp., 1979 Magvetô Kötött 20.00
Kovai Lôrinc Halhatatlanok hegyén (meseregény) Bp., 1975 Fûzött 10.00
Kovai Lôrinc Porta Momentana (történelmi regény) Bp., 1965 Kötött 10.00
Kovai Lôrinc Táruló égbolt I-II. (a XV-XVI. századi Európa regényes története Bp., 1975 Szépirodalmi (jó) Kötött 18.00
Középkori anekdóták (szellemes, szórakoztató, ismeretben gazdag!) Bukarest, 1976 Kriterion Kötött 9.95
Kozik, Frantisek Jó reggelt, Párizs! Bp., 1956 Kötött 8.00
Krantz, Judith Enyém lesz Manhattan! (romantikus regény) Bp., 1992 Maecenas (jó) Fûzött 15.00
Krantz, Judith Még viszontlátjuk egymást! - A valmont-i pezsgôs dinasztia Bp., 1988 Ciceró (jó) Fûzött 15.00
Krentz, Jayne Ann Misztikus szerelem (romantikus regény) Bp., 2001 Európa (jó) Fûzött 19.99
Kristof Agota A Nagy Füzet Bp., 1989 Nagvetô (jó) Fûzött 13.50
Kroos, Jaan A cár ôrültje (regény) Bp., 1983 Kötött 10.00
Krúdy Gyula A podolini kísértet (regény) Bp., 1962 Szépirodalmi KK Fûzött 7.50
Krúdy Gyula Ál-Petôfi (regény) Griff, München 1978. Fûzött 12.00
Krúdy Gyula Álmoskönyv (5. öregbített kiadás, Szántó Piroska rajzaival) Bp., 1966 Kötött 14.95
Krúdy Gyula Aranykéz utcai szép napok Bp., 1928 Athenaeum (jó) Kötött 13.00
Krúdy Gyula Asszonyságok díja (Szántó Piroska rajzaival) Bp., 1968 Szépirodalmi (jó) Kötött 15.00
Krúdy Gyula Asszonyságok díja (regény) Kötött 9.95
Krúdy Gyula Az utitárs + N.N. - Két regény (Csernus Tibor rajzaival) Bp., 1959 Kötött 15.00
Krúdy Gyula Delikátesz - Válogatott elbeszélések 1926-1930 Bp., 1982 Szépirodalmi (újszerû) Kötött 19.95
Krúdy Gyula Ferenc József rendet csinál (Írások Ferenc Józsefrôl) Bp., 2000 K.u.K. (jó) Kötött 15.00
Krúdy Gyula Hét bagoly + Boldogult úrfikoromban (2 kisregény) Bp., 1963 Kötött 10.00
Krúdy Gyula Írói arcképek I-II Bp., 1957 Kötött 20.00
Krúdy Gyula Pesten lakott egy fuvolás (novellák) Bp., 1971 Zenemûkiadó (jó) Kötött 13.00
Krúdy Gyula Régi pesti históriák - Színes írások (739 oldal!) Bp., 1967 Magvetô (jó) Kötött 17.50
Krúdy Gyula Rezeda Kázmér szép élete + Nagy kópé + Az utolsó gavallér Bp., 1980 Kötött 12.00
Krúdy Gyula (Csernus Tibor rajzaival) Rezeda Kázmér szép élete + Nagy kópé + Az utolsó gavallér Bp., 1957 Szépirodalmi (jó) Kötött 15.00
Krúdy Gyula Rezeda Kálmán szép élete Fûzött 6.00
Krúdy Gyula Szindbád Bp., 1975 Magyar Helikon Kötött 20.00
Krúdy Gyula Válogatott novellák Bp., 1957 Szépirodalmi Kötött 10.00
Kulcsár Péter (szerk.) Az európai irodalom képeskönyve - A kezdetektôl Shakespeare-ig Bp., 1989 Helikon (újszerû) Kötött 15.00
Kulis, Pantelejmon A fekete tanács (ukrán történelmi regény) Bp., 1978 Kötött 8.00
Kun Erzsébet Családmesék - A szeretet tankönyve Bp., 1991 Szent Gellért (jó) Fûzött 15.00
Kun Erzsébet Derítô-szerek (humoros történetek) Bp., 1983 Kötött 6.00
Kuncz Aladár Fekete kolostor - Feljegyzések a francia internáltságból Bp., 1975 Szépirodalmi (újszerû) Kötött 15.00
Kuncz Aladár Fekete kolostor - Feljegyzések a francia internáltságból Bp., 1960 Szépirodalmi (jó) Kötött 13.00
Kundera, Milan A lét elviselhetetlen könnyûsége (regény) Bp., 1994 Europa Kötött 14.99
Kunszabó Ferenc Jászföld (rengeteg fényképpel!) Bp., 1980 Szépirodalmi Kötött 14.00
Kuprin, A.I. Párbaj (regény) Bp., 1959 Kötött 10.00
Kuprin, A.I. Szulamit (3 elbeszélés) Bp., 1968 Fûzött 5.00
Kuprin, A.I. Válogatott elbeszélések Bp., 1973 Kötött 10.00
Kürti András Mai szép idôk (humor) Bp., 1967 Kötött 5.00
Kürti András - Hegedûs István Nyomjuk a sódert! Humoros történetek, Hegedûs rajzaival Kötött 8.00
La Fontain Mesék és széphistóriák Bp., 1989 Kötött 10.00
Lagerlöf, Zelma A számkivetet (regény) Bp., Tolnai Kötött 15.00
Lagerlöf, Selma Nils Holgerson csodálatos utazása Bp., 1962 Móra (jó) Kötött 15.00
Laine, Pascal A csipkeverô lány (kisregény) Bp., 1976 Fûzött 3.00
Lakatos Menyhért A hosszú éjszakák meséi - A paramisák ivadékai Bp., 1979 Szépirodalmi (jó) Kötött 12.00
Lakatos Menyhért Füstös képek (cigány regény) Bp., 1975 Magvetô (jó) Fûzött 14.00
Lamb, Charles és Mary Shakespeare mesék Bp., 1955 Kötött 8.00
Lambert, Eric A zöld árnyak szigete (regény a II.világháborúról) Bp., 1994 General Press (jó) Kötött 15.00
Lambert, Nina Az a pillanat (romantikus regény) Bp., 1991 Vénusz (jó) Fûzött 10.00
Langfus, Anna Homokpoggyász (francia regény) Bp., 1964 Kötött 6.00
Lansky, Bruce A Murphy szülôk törvénykönyve, avagy a gyermeknevelés kelepcéi Bp., 1990 Gondolat Fûzött 8.00
Larbaud, Valery Fermina Marquez (regény) Bp., 1957 Kötött 6.00
Larni, Martii Az elsôszülött (finn vidám regény) Bp., 1987 Fûzött 8.00
Latinovits Zoltán Emlékszem a röpülés boldogságára - Összegyûjtött írások Bp., 1985 Magvetô (új) Kötött 20.00
Latinovits Zoltán Verset mondok Bp., 1978 Múzsák (jó) Fûzött 10.00
Látos Sándor Az eke visszafordul (Dedikált példány) Bp., 1965 Szerzôi Kiadás (jó) Kötött 22.00
Látos Sándor Parasztok imádkoznak Bp., 1967 Szerzôi Kiadás (jó) Kötött 13.50
Lawrence, D.H. Lady Chatterley szeretôje (regény) Bp., 1983 Magvetô (jó) Kötött 17.00
Lawrence, D.H. Szülôk és szeretôk (regény) Bp., 1968 Európa (újszerû) Kötött 12.00
Lawrence, Sidney Harcmezôk angyala (romantikus regény) Bp., 2005 Radnai (új) Fûzött 15.00
Lázár Ervin Kisangyal Elbeszélések Kötött 19.90
Le Sage, Alain-Rene A sánta ördög (francia regény, 1707) Bp., 1955 Kötött 10.00
LeFanu, J.S. Fogadó a repülô sárkányhoz (dublini elbeszélések) Bp., 1984 Kötött 6.00
Lehoczky Gergely Káprázat és ábránd válogatott elbeszélések és tárcák Fûzött 8.00
Balzac, Mérimée, Flaubert, Nerval... Lelkek purgatóriumában - Nyolc halhatatlan francia kisregény Bp., 1967 Európa (jó) Kötött 15.00
Lem, Stanislaw Szénanátha (sci-fi kisregények) Bp., 1980 Európa (új) Fûzött 10.00
Lemon, Narcisse Mézízû méz (romantikus regény) Bp., 1996 Totem Plusz (újszerû) Fûzött 12.00
Lengyel Dénes Régi magyar mondák (a Hunoktól Mátyás királyig!) Bp., 1972 Móra (jó) Kötött 19.95
Lengyel József Ézsau mondja...(regény) Bp., 1969 Kötött 6.00
Lengyel József Igézô (elbeszélések) Bp., 1978 Fûzött 4.50
Lengyel József Szembesítés (regény) Bp., 1988 Fûzött 5.00
Lengyel József A tudás fája (elbeszélések) Bp., 1968 Fûzött 6.00
D.Lengyel Laura Máb királyné (regény) Singer, 1928 Kötött 10.00
Lengyel Péter Rondó (regény) Bp., 1982 Kötött 6.00
Lenz, Siegfried A példakép (regény) Bp., 1989 Kötött 6.00
Lenz, Siegfried A világítóhajó és más elbeszélések (16 novella) Bp., 1980 Fûzött 6.00
Lermontov Korunk hôse Bp., 1958/1966 Fûzött 4.00
Leskowsky Z. Karcok (emigráns emlékek) Kanada, 1960 Magánkiadás (jó) Fûzött 6.00
Leszkov Kisvárosi Lady Macbeth - Szerelem, gyilkosság (Szász Endre rajzaival) Bp., 1958 Európa Kötött 12.00
Leszlei Márta A hal és a hajó (elbeszélések) München, 1960 Fûzött 5.00
Lewis, Sinclair Arrowsmith (regény) Bp., 1968 Kötött 8.00
Lewis, Sinclair Babbitt (regény) Bukarest, 1969 Kötött 8.00
Lindbergh, Anne M. Zúg a szél (írások a repülésrôl) Bp., 1926 Kötött 10.00
Lindsey, Jack Elárult tavasz (regény) Bp., 1955 Kötött 8.00
Ling Gyula Ilyen kicsi a világ (regény) Torontó, 1984 Fûzött 12.00
Limklater, Eric Fô az e;szántság! (angol regény) Bp., 1957 Kötött 10.00
Linnankoski, Johannes Dal a tûzpiros virágról (finn regény) Bp., 1989 Kötött 6.00
dr.Lippay Lajos Krisztus szülôföldjén (regény) Bp., 1931 Kötött 10.00
Lipták Gábor Aranyhíd (balatoni mesék, mondák, történetek) Bp., 1976 Móra (jó) Kötött 15.00
Lipták Gábor Sárkányfészek (regék, mondák, történetek Észak-Magyarországból Bp., 1974 Móra (jó) Kötött 10.00

E-mail address: info@pannonia.ca
Phone number: (416) 966-5156


Last updated on: 20.03.10
© Copyright 1957-2007 by Pannonia Books Ltd., All Rights Reserved.