Second Hand Book Listing
Filozófia, Pszichológia, Szociológia
Philosophy, Psychology, Sociology

Home PageMusic IndexSecond Hand Book IndexNew Book Index
Online OrderingCompany InfoHungarian LinksHome Page

All prices in our catalogues are in Canadian dollars. To order an item please click here.

Author Title Comment Cover Price
Adams, Linda N.E.T. - A nôi eredményesség tanulása Bp., 1993 Studium (új könyv) Fûzött 12.00
András Sándor Heidegger és a szent (Horror Metaphysicae sorozat) Bp., 1994 Fûzött 15.50
Apáczai Csere János Magyar enciklopédia Bukarest, 1977 Kriterion (új könyv) Kötött 17.85
Arisztotalész Hermeneutika (az értelmezés tudománya) Bp., 1994 Fûzött 6.00
Arisztotelész Lélekfilozófiai írások Bp., 1988 Európa (új állapotban) Kötött 25.00
Augustinus, Aurelius Vallomások Bp., 1987 Gondolat (újszerû) Kötött 19.95
Bergson, Henri A nevetés Bukarest, 1992 Kriterion (jó) Kötött 14.00
Bruno, Giordano Két párbeszéd Bp., 1960 Kötött 12.00
Buber, Martin Én és Te (esszé) Bp., 1994 Európa (új állapot) Kötött 15.00
Dr. Buda Béla A pszichoanalízis és modern irányzatai Bp., 1971 Gondolat Kötött 16.75
Cicero, Marcus Tullius Az istenek természete Prométheusz Ko:nyvek, Helikon Fûzött 11.50
Descartes Válogatott filozófiai mûvek (Ford.: Szemere Samu) Bp., 1961 Akadémiai (jó) Kötött 19.99
Köpeczi Béla válog. Az egzisztencializmus (Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Camus, Sartre) Bp.,1966 Gondolat Kötött 10.00
Eliaeda, Mircea A szent és a profán (a vallási lényegrôl) Bp., 1987 Fûzött 6.00
Rotterdami Erasmus A keresztény fejedelem neveltetése Bp., 1987 Európa (új könyv) Kötött 19.95
Rotterdami Erasmus A balgaság dícsérete Bp., 1987 Fûzött 18.95
Szigeti, Vári, Volczer, (szerkesztôk) Filozófiai kislexikon Bp., 1972 Kossuth (jó) Kötött 20.00
Frazer, James G. Az Aranyág Az emberi gondolkodás fejlôdése Kötött 15.00
Freud, Sigmund Esszék (4 tanulmány) Bp., 1982 Kötött 15.00
Füst Milán Szexuál-lélektani elmélkedések Bp., 1986 Helikon (jó) Kötött 14.00
Gaardner, Jostein Sofie világa - Regény a filozófia történetérôl Bp., 1995 Magyar könyvklub (újszerû) Kötött 28.95
Dr.Gegesi Kiss Pal-Dr. Liebermann Lucy Személyiségzavarok gyermekkorban Bp., 1965 Kötött 18.00
Dr. Gordon, Thomas P.E.T. - A szülôi eredményesség tanulása (gyermeknevelés!) Bp., 1991 Gondolat (új könyv) Fûzött 15.00
Gordon, Thomas T.E.T. - A tanári hatékonyság fejlesztése Bp., 1990 Gondolat (új könyv) Fûzött 19.95
Hall, Edward Rejtett dimenziók (az élôlények térigénye) Bp., 1975 Gondolat (jó) Fûzött 20.00
Hamvas Béla Az öt géniusz + A bor filozófiája Bp., 1988 Életünk (jó) Fûzött 19.95
Hanák Tibor Az elfelejtett reneszánsz - A magyar filozófiai gondolkodás, XX. sz. Bern, 1981 Protestáns Magyar Szabadegyetem Fûzött 15.00
Hankiss Elemér Az emberi kaland - Az emberiséd célja a földön Bp., 1998 Helikon (újszerû) Kötött 20.00
Hegel Elôadások a filozófia történetérôl III. (Ford.: Szemere Samu) Bp., 1960 Kötött 10.00
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Esztétika (rövidített kiadás) Bp., 1974 Gondolat (jó) Kötött 15.00
Heller Ágnes A történelem elmélete Bp., 2001 Múlt és Jövô (jó állapot) Fûzött 19.99
Heller Ágnes Az igazságosságon túl Bp., 1990 Gondolat (jó állapot) Kötött 19.95
Heller Ágnes Költészet és gondolkodás Bp., 1998 Múlt és Jövô Kiadó Fûzött 25.00
Joubert, Joseph Gondolatok Bp., 1988 Helikon Kötött 10.00
Kant, Immanuel A tiszta ész kritikája (Az 1918-as Franklin kiadás reprintje!) Bp., 1981 Akadémiai (jó) Kötött 29.95
Krokovay Zsolt (szerk.) Felelôsség (Oxfordi tanulmányok a filozófia körébôl) Bp., 2006 L'Harmattan (újszerû) Fûzött 15.00
Krokovay Zsolt Médiaetika - A szólásszabadság és a polgárjogok Bp., 2003 L'Harmattan (újszerû) Fûzött 19.85
Lengyel Dénes Ókori bölcsek nyomában Bp., 1981 Móra Kötött 9.95
Lukács György A heidelbergi mûvészetfilozófia és esztétika + A regény elmélete Bp., 1975 Magvetô Kötött 14.95
Montaigne A tapasztalásról (André Gide esszéjével) Bp., 1992 Európa Kötött 14.50
Montesquieu Perzsa levelek Kötött 10.00
Nagy Frigyes Anti-Machiavelli Bp., 1991 Kossuth Fûzött 10.00
Nyíri Tamás A filozófiai gondolkodás fejlôdése Bp., 1993 Szent István Társulat Fûzött 13.95
Oriani, Alfredo A eszmék forradalma (Benito Mussolini elôszavával) Bp., 2001 Gede Testvérek (újszerû) Fûzött 29.95
Pascal, Blaise Gondolatok Bp., 2000 Lazi (újszerû) Kötött 15.00
Picon, Gaetan Korunk szellemi kôrképe USA, 1961 Fûzött 10.00
Platón A lakoma Bp., 1962 Kötött 14.00
Platón Platón válogatott mûvei (A világirodalom klasszikusai) Bp., 1983 Európa Kötött 15.00
Popper P. - Kígyós É. - Kalo J. Önként vállalt vakság - Menekülés a hétköznapokba Bp., 2006 Saxum (újszerû) Fûzött 15.00
Prohászka Lajos A vándor és a bujdosó Bp., 1990 Fûzött 6.00
Riemann, Fritz Az öregedés mûvészete Bp., 1987 Helikon (újszerû) Fûzött 18.00
Riesman, David A magányos tömeg - The lonely crowd (szociológiai esszé) Bp., 1973 Közgazdasági Kötött 18.00
Roth Endre Shakespeare szociológiai olvasatban Bukarest, 1983 Kriterion Kötött 15.00
Sartre, Jean-Paul Módszer, történelem, egyén Bp., 1976 Kötött 10.00
Sebestyén Károly A cinikus filozófia Bp., 1994 Farkas Lôrinc I. Kiadó Fûzött 15.00
Seneca De ira / A haragról (latin és magyar nyelven) Bp., 2001 General Press (új állapotban) Kötött 19.90
Seneca Vígasztalások Bp., 1967 Magyar Helikon Kötött 15.00
Sontag, Susan A szaturnusz jegyében Bp., 2002 Cartaphilus (újszerû) Kötött 14.00
Szentkúthy Miklós Az egyetlen metafóra felé Bp., 1985 Kötött 12.00
Vajda Mihály Sisakrostély-hatás Bp., 2007 Kalligram (újszerû) Kötött 15.75
Vitányi Iván Az Európa-paradigma / Európai kultúra - világkultúra Bp., 1986 Magvetô (újszerû) Fûzött 8.00
Voltaire Filozófiai ÁBÉCÉ Bp., 1983 Európa (újszerû) Kötött 19.95
Voltaire Válogatott filozófiai írások Bp., 1991 Akadémia Kötött 13.00
Wittgenstein, Ludwig A bizonyosságról Bp., 1989 Európa (új) Kötött 19.99

E-mail address: info@pannonia.ca
Phone number: (416) 966-5156


Last updated on: 19.03.26
© Copyright 1957-2007 by Pannonia Books Ltd., All Rights Reserved.