Second Hand Book Listing
Tankönyvek, Nyelvkönyvek, Computer könyvek
Textbooks, Language Books, Computer Books

Home PageMusic IndexSecond Hand Book IndexNew Book Index
Online OrderingCompany InfoHungarian LinksHome Page

All prices in our catalogues are in Canadian dollars. To order an item please click here.


0-99 100-121

Author Title Comment Cover Price
Delarascruci, Oltea - Popescu, Ion Curs de limba romana I-II. (Romanian Language Course) With CD! Bucuresti, 1971 Editura didactica (very good) Hard cover 40.00
Kahn, Gilbert, Mulkerne Donald J.D. How do you spell it - A complete spelling reference for everyday use New York, 1965 Doubleday (good) Paperback 6.50
LAdo, Robert English pronunciation - Exercises in sound segments intonation & rhythm USA, 1958 University of Michigan (újszerû) Paperback 20.00
Whitney, A.H Colloquial Hungarian (convenient & attractive first course in Hungarian) London, 1963 Routledge & Kegan (like new) Hard cover 25.00
Wojatsek, Charles Hungarian Text Book and Grammar USA, 1977 Éditions Paulines Paperback 25.00
Barczán Endre (szerk.) 1000 szó franciául Bp., 1977 Tankönyvkiadó (jó) Fûzött 9.00
Barczán Endre (szerk.) 1000 szó franciául Bp., 1983 Tankönyvkiadó (jó) Fûzött 12.00
Magyar Tudományos Akadémia A magyar helyesírás szabályai Bp., 1954 Akadémiai (közepes) Fûzött 5.00
A számok világa 4 - Színes, játékos matematika 4. osztályosoknak Bp., 1993 Nemzeti Tankönyvkiadó (új) Fûzött 15.00
Bertalan/Csoma/Kovács/Makoldi/Perjés ABC Olvasókönyv - 1. osztályosok számára Bp., 1972 Tankönyvkiadó (jó) Kötött 25.00
Agárdi Gábor - Hadi János Fókuszban a Pentium Bp., 1995 LSI (újszerû) Fûzött 15.00
Agárdi Gábor Gyakorlati Assembly haladóknak Bp., 1997 LSI (újszerû) Fûzött 19.95
Agárdi Gábor IBM PC Gyakorlati Assembly Bp., 1997 LSI (újszerû) Fûzött 19.95
Magay Tamás / Lukácsné Láng Ilona Anglicizmusok - amerikanizmusok - 5000 szólás és kifejezés Bp., 1968/1983/1988 Akadémia Kötött 8.00
Dr. Gyöngyösy Istvánné Angol nyelv a vendéglátásban, idegenforgalomban, kereskedelemben I. Bp., 1976 Közgazdasági (jó állapot) Fûzött 15.00
Angol velemjáró - Társalgási Gyakorlatok USA, 1957 Fûzött 10.00
Green Béla (szerk.) Angol-magyar levelezô és önügyvéd USA, Kerekes Bros. (jó) Kötött 25.00
Bakos Tamás - Zsadányi Pál Operációs rendszerek Bp., 1989 LSI (újszerû) Fûzött 13.00
Bánki István Irodalom 9. Bp., 2001 Fûzött 10.00
Bartók Nagy János - Laufer Judit UNIX felhasználói ismeretek Bp., 1993 Openinfo (jó) Fûzött 20.00
Báti László - Véges István Angol nyelvkönyv kezdôk számára (Tanuljunk nyelveket!) Bp., 1965 Tankönyvkiadó (jó) Kötött 20.00
Bell, Douglas Programozás C++ nyelven Bp., 1998 Panem (újszerû) Fûzött 19.95
Benkô Tiborné - Benkô László Programozási feladatok és algoritmusok TURBO C és C++ nyelven Bp., 1997 Computerbooks (jó) Fûzött 19.95
Bogyó Samu Hétjegyû logaritmus Bp., 1950 Fûzött 10.00
Bronstejn, I.N., Szemengyajev, K.A. ... Matematikai kézikönyv Bp., 2000 TypoTEX (újszerû) Kötött 50.00
Butzen, Fred / Hilton, Christopher LINUX hálozatok Bp., 1999 Kiskapu (újszerû) Fûzött 19.85
Dr. Csáktornyai Ferenc Angol társalgási kifejezések Bp., 1975 Tankönyvkiadó (jó) Kötött 15.00
Dr. Csáktornyai Ferenc Az angol köznapi nyelv szólásformái Bp., 1972 Tankönyvkiadó (jó) Kötött 18.00
Csányi Kornél - Tarr Bence Power Point 2000 for Windows Bp., 2000 Panem (újszerû) Fûzött 10.00
Czövek Gábor - Hofer Tamás András OS/2 Warp kézikönyv I. Bp., 1996 Julianus (jó) Fûzött 15.00
Czövek Gábor - Hofer Tamás András OS/2 Warp Kézikönyv és referencia kezdôknek és haladóknak Bp., 1995 IDG (jó) Fûzött 10.00
Dembowski, Klaus PC-táblázatok - Adatok és törvények a PC-hardverhez Bp., 1997 Kossuth (új) Fûzött 15.00
Deme László A beszéd és a nyelv Bp., 1976 Tankönyvkiadó (jó) Kötött 15.00
Dimény Judit Hang-játék (zenei feladatok, kották 8-14 éveseknek) Bp., 1981 Kötött 10.00
Doughty, S.-Thompson, G. Problem English Angol nyelvi hibakalauz Fûzött 8.00
Ének-zene - Általános iskola 5. ének-zenei osztály Bp., 1981 Tankönyvkiadó (újszerû) Fûzött 10.00
Ének-zene - Átalános iskola szakosított 6. ének-zenei osztály Bp., 1977 Tankönyvkiadó (újszerû) Fûzött 10.00
Ének-zene - Általános iskolák 7. ének-zenei osztálya Bp., 1981 Tankönyvkiadó (újszerû) Fûzött 10.00
Ének-zene - Általános iskola szakosított 8. ének-zenei osztály Bp., 1981 Tankönyvkiadó (újszerû) Fûzött 10.00
Erdey László Bevezetés a kémiai analízisbe I. Bp., 1958 Kötött 8.00
Erdôs - Kozma - Prileszky - Uhrmann Hungarian in Words and Pictures (Textbook for foreigners) Bp., 1986 Tankönyvkiadó (jó) Kötött 35.00
Eszperantó nyelvkönyv Bp., 1959 Fûzött 10.00
Összefoglaló feladatgyûjtemény fizikából Bp., 1981 Fûzött 6.00
Fülöp Mária, Szilágyi Ferencné Anyanyelvi gyakorlófüzet 4. osztály Bp., 2001 Apáczai (új) Fûzött 14.00
Green, Bela Amerikai nyelvmester (angol nyelvtan, tolmács, szotár, tudnivalók) New York, 1965 Kerekes (jó) Kötött 32.00
Gróh Gyula Általános kémia (fôiskolai és egyetemi hallgatók részére) Bp., 1955 Kötött 10.00
Gyôry János - Zigány Miklós Rendszeres francia nyelvtan Bp., 1957 Tankönyvkiadó (jó) Fûzött 19.95
Dr. Hackel, Ernst Tanuljunk könnyen gyorsan németül Bp., 1937 Novák Rudolf és Társa (jó) Fûzött 25.00
Dr. Hackel, Ernst Tanuljunk könnyen gyorsan németül I-II. (kezdô + haladó) Bp., 2000 Könyvkuckó (új) Fûzött 49.99
Henczi Béla - Molnár Hajnalka Tanuljunk Linuxot! - Felhasználói ismeretek, rendszergazda alapok Bp., 2000 Szerzôi Kiadás (jó) Fûzött 12.00
Ginter Károly (szerk.) Hogy mondjuk helyesen - Tanuljunk magyarul! Bp., 1976 Tankönyvkiadó (jó) Kötött 17.00
Ginter Károly (szerk.) Hogyan mondjuk helyesen? - Tanuljunk magyarul! Bp., 1976 Tankönyvkiadó (újszerû) Kötött 25.00
Holland nyelvkönyv Bp., 1957 Fûzött 6.00
Honffy Pál Levelezési tanácsadó Bp., 1975 Kötött 6.00
Horváth Lászlóné A XX. század mûvészete - Barangolás a mûvészettörténetben Bp., Pauz (a 8. osztály számára) Fûzött 7.00
Horváth Péter Történelem 5. osztály Bp., 1999 Nemzeti Tankönyvkiadó (jó) Fûzött 10.00
Dr. Horváth Zoltánné, Gátas Ferencne Közvetlen környezetünk 2. - Természetismeret, környezetvédelem Bp., 1996 Nemzeti Tankönyvkiadó (új) Fûzött 16.00
Idegen szavak szótára Terra Kiadó 1967 Kötött 15.00
Irodalom - középiskola 2.osztály Bp., 2000 Fûzött 10.00
Italianizmusok - olasz szókapcsolatok, szólások, közmondások Bp., 1986 Kötött 8.00
Jakabfi, Simonyi, Székács Angol társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv Bp., 1973 Közgazdasági (jó) Kötött 15.00
Képes orosz nyelvkönyv gyerekeknek Fûzött 4.00
Davies, Helen Kezdôk német nyelvkönyve Bp., 1991 Holnap (újszerû) Kötött 24.95
Davies, Helen Kezdôk spanyol nyelvkönyve - Képes szótárral! Bp., 1992 Holnap Kötött 24.95
Király Andor - Ferenczi Ödön Elektronikai receptek I. Bp., 1988 Mûszaki Kiadó (jó) Fûzött 12.00
Kirch, Olaf LINUX - Hálózati adminisztrátorok kézikönyve Bp., 1998 Kossuth (újszerû) Fûzött 18.00
Kis Balázs Windows NT 4.0 - Kezdôkönyv haladó szoftverhez Bp., 1996 SZAK Kiadó (jó) Fûzött 12.00
Kis Balázs WINternet Internet és intranet - Windowszal Bp., 1998 Szak Kiadó (újszerû) Fûzött 19.95
Kiss Zoltán, Tamás P., Tóth B. MS-DOS 6 Megérkeztem! Bp., 1993 Computerbooks (jó) Fûzött 10.00
Kónya S.-Országh L. Rendszeres angol nyelvtan Bp., 1982 Fûzött 10.00
Kostya Sándor Édes anyanyelvünk Kanada, 1959 Studium (jó állapot) Fûzött 10.00
dr. Kundt Ernô Anglicizmusok - Angol kifejezések gyûjteménye Bp., 1957 Tankönyvkiadó (közepes) Fûzött 7.00
Lantos Rezsôné, Lukin Lászlóné Ének-zene 2. Bp., 1981 Tankönyvkiadó (újszerû) Fûzött 10.00
Lomb Kató Így tanulok nyelveket - Egy tizenhat nyelvû tolmács feljegyzései Bp., 1990 Littera (újszerû) Fûzött 15.00
Magyarország Földrajzi olvasókönyv Kötött 8.00
Matematikai feladatok és megoldások egyetemi felvételire 1.kötet Bp., 1971 Fûzött 8.00
Mészöly Gedeon Amerikai magyar fiú Magyarországon - Olvasókönyv külföldieknek Bp., 1932 Kottaunk Nándor Kiadása (jó) Kötött 19.95
Mészöly Gedeon (szerk.) Amerikai magyar fiú Magyarországon (olvasókönyv külföldieknek) Bp., 1932 Kottaun Nándor Kiadása Kötött 15.00
Mohácsy Károly Irodalom 2. Bp., 2005 Fûzött 10.00
Mohácsy Károly Ráadás - szöveggyu:jtemény középiskolásoknak Bp., 2005 Fûzött 10.00
Molnos Angéla Magyarító könyvecske (A magyar nyelvvisszaújítás szójegyzéke) Debrecen, 2005 (újszerû) Fûzött 19.95
Molnos Angéla Szent és sérthetetlen (A tiszta magyar nyelv használatáról) Debrecen, 2006 (újszerû) Fûzött 14.00
Huszár Tiborné (szerk.) Nyitnikék - Csupaszám ország (kisiskolások könyve) Bp., 1978 RTV-Minerva (jó) Fûzött 10.00
Dr. Móritz György Olasz nyelvkönyv kezdôknek Bp., 1961 Kötött 10.00
Orear, Jay Modern fizika Bp., 1971 Mûszaki Kiadó (jó) Kötött 13.00
Ormay Józsefné Magyar Irodalom - Versek és elbeszélések Toronto, 1986 Helicon/Vörösváry (jó) Fûzött 15.00
Orosz társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv Kötött 4.00
Osgyáni Ildikó Angol nyelvû levelezés (mintamondatok, levelek) Bp., 1991 KOTK (újszerû) Fûzött 10.00
Petersen, Richard LINUX - Referenciakönyv (Könnyen is lehet!) Bp., 2000 Panem (új) Fûzött 25.00
Play English - angol nyelvû jelenetek, játékok Bp., 1987 Fûzött 5.00
Pulai A.-Sziklássy F.-Tóth P.-Udvaros Védd magad az interneten! - Biztonságtechnika a hálózatokon Bp., 1997 Kossuth (újszerû) Fûzött 12.00
Rácz Endre - Takács Etel Kis magyar nyelvtan Bp., 2011 Gondolat (jó) Fûzött 13.00
Rácz Endre - Takács Etel Kis magyar nyelvtan Bp., 1987 Gondolat (jó) Kötött 13.00
Reskó János Tanuljunk magyarul - Learn Hungarian (történelmünk lapjaiból) Toronto, 1963 Szerzôi Kiadás Fûzött 12.00
Romhányi László Kémiai kislaboratórium - Bevezetô és útmutató a kémia világába Bp., 1968 Tanért (jó) Fûzött 4.00
Sárosy Józsefné - Szabó Balázsné Tanuljunk magyarul! Bp., 1978 RTV-Minerva (újszerû) Kötött 17.00
Dr. Somorjai Ferenc Francia nyelvkönyv kezdôk számára (mûbôr kötésben) Bp., 1968 Tankönyvkiadó (jó) Kötött 25.00
Dr.Király Rudolf Spanyol olvasókönyv Bp., 1970 Fûzött 6.00
Spanyol társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv - középfok Bp., 1977 Kötött 10.00
SuSE LINUX 7.3 alkalmazások - SuSE LINUX a gyakorlatban Bp., 2001 SuSE (jó) Fûzött 15.00

E-mail address: info@pannonia.ca
Phone number: (416) 966-5156


Last updated on: 19.03.26
© Copyright 1957-2007 by Pannonia Books Ltd., All Rights Reserved.