Second Hand Book Listing
Életrajzok, önéletrajzok, életrajzi regények
Biographies, Memoirs

Home PageMusic IndexSecond Hand Book IndexNew Book Index
Online OrderingCompany InfoHungarian LinksHome Page

All prices in our catalogues are in Canadian dollars. To order an item please click here.

To reduce download time, only 100 items are displayed at one time!
0-99 100-199 200-299 300-399 400-427

Author Title Comment Cover Price
Pintér Éva A 2 Axt (A trapéz páros cirkuszi emlékei) Bp., 1987 Fûzött 6.00
Plavecz Tamás/Plavecz Nándor Bruce Lee A sárkány titokzatos világa Fûzött 16.00
Pók Lajos Kafka világa Bp., 1981 Fûzött 10.00
Polgár Géza Örök fiatalok (akik látták a múltat-életrajzok) Bp., 1942 Kötött 10.00
Pourtales, Guy de Wagner Révai, 1944 Kötött 10.00
Dr.Rácz Vilmos Szúrás kizárva - Ez több, mint önéletrajz: Történelem Németo., 1975 Fûzött 8.00
Rajk András Hogy volt?! Hogy volt?! (színészek, operaénekesek, zenészek ...) Bp., 1979 Szépirodalmi (újszerû) Kötött 13.95
Rátonyi Róbert Operett I-II. (Az operett története a kezdetektôl napjainkig) Bp., 1984 Zenemûkiadó (jó) Kötött 19.95
Renan, Ernest Ifjúságom Dante, 1905 Kötött 10.00
Renault, Mary Égi tûz (Nagy Sándor élete) Bp., 1977 Kötött 15.00
Renoir, Jean Apám, Renoir Bp., 1972 Kötött 10.00
Réti Zoltán Rózsavölgyi Márk (a muzsikus élete) Bp., 1975 Kötött 6.00
Révész Béla Ady trilógiája (illusztrációk, fényképek, kéziratok, facsimilék) Bp., 1935 Nova Irodalmi Intézet (jó) Kötött 15.00
Révész Renáta Mûfaja: Paudits - Rivaldafénybôl a nyomorba Bp., 2003 Alexandra (újszerû) Fûzött 18.75
Rippl_Rónay József / Beck Ö. Fülöp Rippl-Rónai József emlékezései - Beck Ö. Fülöp emlékezései Bp., 1957 Szépirodalm Kötött 17.50
Rolland, Romain Handel Bp., 1959 Kötött 12.00
Rousseau Vallomások (önéletrajzi regény) Bp., 1962 Magyar Helikon (jó) Kötött 25.00
Ruttkai Éva Parancsolj, tündérkirálynôm! - Összegyûjtött töredékek Bp., 1989 Zenemûkiadó (újszerû) Kötött 13.00
S. Nagy István Elmegyek - Máté Péter emlékére (család, barátok, és kollégák) Bp., 1985 Magánkiadás (újszerû) Fûzött 13.00
Sadoul, Georges Chaplin filmjei es kora Bp., 1955 Kötött 10.00
Salamon Béla Hej, színmûvész! (humoros történetek) Bp., 1956 Kossuth Fûzött 10.00
Salmon, Andre Modigliani szenvedélyes élete Bp., 1974 Corvina (jó) Kötött 8.00
Sander, Gertraud Kilenc sugara van a Napnak (igaz történet egy beteg kisfiúról) Bp., 2000 Kötött 10.00
Sas György Újra veled ugyanitt (Schütz Ila és Sztankay István) Bp., 1989 Budapest (jó) Fûzött 10.00
Sas József Józsi, hol vagy? (humoros életrajz) Bp., 1989 Magyar Média Kötött 10.50
Sásdi Sándor Fehér kenyér (memoir) Bp., 1967 Kötött 6.00
Schickel, Richard Walt Disney története Bp., 1972 Gondolat (jó) Kötött 17.95
Schmuckler, Alon Rekviem Theophilért avagy Wolfgang Amadeus Mozart második élete Mozart élete Kötött 12.90
Schruder, Rosemarie A boszorkány fia (Kepler regénye) Bp., 1976 Fûzött 10.00
Schulz, Karel Kôbe zárt fájdalom (Michelangelo élete) Bp., 1963 Képzômûvészeti Alap (jó) Kötött 17.00
Bányai, Bíró, Erdô, Heisler... Schweitzer József emlékezete Bp., 2016 MAZSIHISZ (új) Fûzött 37.95
Schweitzer, Albert Életem és gondolataim Bp., 1981 Gondolat Kötött 19.95
Schweitzer, Albert Orvos az ôserdôben 0 Bp., 1991 Fûzött 10.00
Sheean, Vincent Verdi (életrajzi regény) Bp., 1975 Zenemûkiadó (jó) Kötött 15.00
Sigmund, Anna Maria A nácik asszonyai I. Bp., 2001 Európa Kiadó Kötött 16.00
Sík Endre Egy diplomata feljegyzései Bp., 1966 Kötött 8.00
Simándy József Bánk bán elmondja... Bp., 1983 Zenemûkiadó (újszerû) Kötött 15.00
Sinclair, Upton Önéletrajz Bp., 1940 Fûzött 8.00
Singer, I.B. Szerelem és számûzetés Bp., 1991 Fûzött 10.00
Smith, Sally Bedell Erzsébet, a királynô - Egy modern uralkodó élete Bp., 2013 Alexandra Kötött 42.50
Só Bernát (Ruttkay Arnold) Én Kanada, 1997 Vörösváry (újszerû) Fûzött 20.00
Sombori Sándor Gábor Áron Bukarest, 1979 Fûzött 8.00
Sós Endre Aki az égtôl elragadta a villámot (Benjamin Franklin életregénye) Bp., 1957 Móra Kötött 12.95
Sós Endre-Vámos Magda Lincoln Bp., 1964 Kötött 8.00
Spira György Petôfi napja Bp., 1975 Fûzött 5.00
Steel, Danielle Hullócsillagom - Nick Traina élete és halála (romantikus regény) Bp., 2002 Maecenas (új állapotban) Fûzött 19.99
Steinberg, Werner A fény szerelmese (Heinrich Heine életregénye) Bp., 1962 Kötött 10.00
Stemmer Ödön Egy antikvárius visszaemlékezései Bp., 1986 Kötött 10.00
Stone, Irving Michelangelo (regényes életrajz) Bp., 1967 Gondolat (jó) Kötött 15.00
Sugár Róbert Ugye, hogy nem felejtesz el? Fényes Szabolcsról Fûzött 8.00
Surányi Endre A diósjenôi reteráttól a doni kanyarig (a motorversenyzô emlékei) Bp., 1980 Fûzött 6.00
Surányi Miklós A nápolyi asszony (Beatrix királynô életregénye) Bp., 1983 Szépirodalmi (újszerû) Kötött 15.00
Surányi Miklós Egyedül vagyunk I-II (Széchenyi István élete) Kötött 15.00
Sütô Péter Ászpárok - Interjúk sztár-házaspárokkal Bp., 1994 New Bridge Kiadó Fûzött 15.00
Szabó G. László Mr. Emmanuel - Beszélgetés Gergely Róberttel (dedikált) Bp., 1994 NYER Bt. (új) Kötött 12.00
Szántó György Mozart kutyája (Mozart élete) Mora, 1979 Kötött 10.00
Szántó György Stradivári Bp., 1970 Kötött 13.90
Száva István A szirakuzai óriás - Arkhimédész élete (Szecskó Tamás rajzaival) Bp., 1968 Móra (újszerû) Kötött 10.00
Száva István Apa és fia (Bolyai Farkas és János élete) Bp., 1975 Móra (jó) Kötött 10.00
Száva István A hiúz a Napba néz (Galilei életregénye) Bp., 1972 Kötött 8.00
Széchenyi Ágnes (szerk.) Menedékház - Sárközi Márta emlékkönyv Bp., 2004 Magvetô (jó) Kötött 19.95
Széchenyi Zsigmond Ünnepnapok II. (Egy magyar vadász hitvallása) Bp., 1963 Kötött 10.00
Szécsi Katalin Több mint szerelem - Domján Edit és Szécsi Pál szerelme Bp., 2010 K.u.K. (újszerû) Fûzött 19.99
Szegedy-Maszák Marianne Csókolom a kezét (A Weiss Manfréd család regényes élete) Bp., 2014 Libri (jó) Kötött 22.00
Szegô Júlia Embernek maradni (Bartók élete) Bp., 1970 Kötött 10.00
Székely Éva Sírni csak a gyôztesnek szabad! Bp., 1987 Szerzôi Kiadás (újszerû) Fûzött 15.00
Székely Júlia A halhatatlan kedves - Beethoven regényes élete Bp., 1970 Zenemûkiadó (jó állapot) Kötött 10.00
Székely Júlia Chopin Párizsban Bp., 1969/1979 Zenemûkiadó (jó állapot) Kötött 10.00
Székely Júlia Elindultam szép hazámból Bartók élete Kötött 6.00
Szél, Elisabeth Greco asszonya (El Greco élete) Bp., 1973 Corvina Kötött 10.00
Szemlér Ferenc Személyes ügy Bukarest, 1975 Kötött 5.00
Szentkuthy Miklós Doktor Haydn (életrajzi regény) Bp., 1979 Zenemûkiadó (jó) Kötött 15.00
Szentmihályiné Szabó Mária Lórántffy Zsuzsanna (történelmi regény) Bp., 1938 Singer és Wolfner Kötött 15.00
Szíki Károly Nyakamon a kötél - Impressziók Eger, 2004Impressziók Kötött 10.00
Szilágyi András A halhatatlan fûkaszás (emlékek) Bp., 1981 Fûzött 6.00
Szilágyi János Köszönöm az interjút! (interjúk híres mûvészekkel) Bp., 1985 Lapkiadó (jó) Fûzött 8.00
Szinyei Merse Anna A Majális festôje közelrôl - Sz.M. Pál levelezése, önéletrajz... Bp., 1989 Akadémia (újszerû) Kötött 20.00
Szitnyai Zoltán Így rendeltetett (családregény) Torontó, 1973 Kötött 10.00
Takaró Géza Hagyaték és örökösök USA, 1970 Kötött 10.00
Thassy Jenô Hátraarc - Önéletírás (1945-1946) Bp., 1999 Balassi (újszerû) Kötött 18.75
Thompson, Douglas Madonna (képekkel) Bp., 1991 Kötött 10.00
Timmermans, Felix Pieter Bruegel szenvedélyes élete Bp.,1978 Kötött 10.00
Tôkés László Istennel a népért - Tôkés mLászló életútja Bp., 1991 Aranyhíd (jó) Fûzött 13.00
Toldy Endre Az öreg csatár (regény) Torontó, 1971 Kötött 6.00
Török András Mark Twain világa Bp., 1982 Fûzött 6.00
Tóth Béla Gyaluvonások (regény) Bp., 1979 Kötött 6.00
Troyat, Henri Tolsztoj élete Bp., 1967 Gondolat (jó állapotban) Kötött 19.95
Turner, Tina - Loder, Kurt Én, Tina - Életem regénye Bp., 1989 Hírnök Kiadó (jó) Fûzött 10.00
Tüskés Tibor Idôrosta - Egy szerkesztô emlékei, történetei Bp., 1994 Fûzött 8.00
Tüskés Tibor Pilinszky János Bp., 1987 Fûzött 8.00
Újváry Sándor Szabálytalan önéletrajz (az író emlékei) Németo., 1976 Kötött 10.00
Ullmann, Liv Választások A színésznô vallomása Fûzött 6.00
Ullmann, Liv Változások (a színésznô vallomása) Bp., 1986 Európa (jó) Fûzött 6.00
Vadas Mihály Szomszédok (20 beszélgetés a sikeres tévésorozat alkotóival) Bp., 1989 Fûzött 8.00
Vágó Márta József Attila Bp., 1978 Szépirodalmi Kiadó Kötött 19.95
Valló László Emlékké válok magam is... - Fekete István élete Bp., 1986 Móra (jó) Kötött 8.00
Varga Domokos György Ki vagy, Vukics? Bp., 2006 Magyarok Szövetsége (újszerû) Fûzött 10.00
Varga László New Yorktól Mallorcáig, és vissza USA, 1987 Fûzött 8.00
Vargha Balazs Berzsenyi Dániel Bp., 1959 Kötött 17.90
Vargha Kálmán Móricz Zsigmond, alkotásai és vallomásai tükrében Bp., 1971 Szépirodalmi Fûzött 12.50

E-mail address: info@pannonia.ca
Phone number: (416) 966-5156


Last updated on: 18.03.20
© Copyright 1957-2007 by Pannonia Books Ltd., All Rights Reserved.