Second Hand Book Listing
Életrajzok, Önéletrajzok, Életrajzi regények
Biographies, Memoirs

Home PageMusic IndexSecond Hand Book IndexNew Book Index
Online OrderingCompany InfoHungarian LinksHome Page

All prices in our catalogues are in Canadian dollars. To order an item please click here.


0-99 100-199 200-299 300-399 400-418

Author Title Comment Cover Price
F.T.J.Erzsébet Egy Magyar Nô Élete A Kínai Császári Származású Családban Cleveland, 1983 Fûzött 12.00
Fábián Katalin A Makoldi-család (az 1960-70-es évek Magyarországa) Bp., 1977 Szépirodalmi Kötött 10.00
Fábián László Franz Schubert életének krónikája Bp., 1975 Kötött 6.00
Fajth Tibor Puccini szemtôl szembe Bp., 1977 Gondolat Fûzött 9.99
Faludy György Pokolbeli napjaim után Bp., 2000 Magyar Világ (új állapotban) Kötött 29.95
Féja Géza Tamási Áron Bp., 1985 Fûzött 6.00
Fejtô Ferenc Heine Bp., 1998 Fûzött 10.00
ifj. Fekete István Fekete István az Édesapám volt... Bp., 2004 Móra (új) Kötött 20.00
Fekete István Ballagó idô (életrajzi regény) Würtz Ádám rajzaival Bp., 1974 Kötött 16.90
Fekete Sándor Petôfi Sándor életrajza I. Gyermek-és ifjúkor Bp., 1980 Kötött 10.00
Fekete Sándor Így élt a szabadságharc költôje (Petôfi) Bp., 1972 Fûzött 8.00
Fekete Sándor Széchenyi István Bp., 1968 Kötött 10.00
Feuchtwanger, Lion Goya Bp., 1964 Kötött 10.00
Florion, Daniel Hogyan haltak meg? (15 híres ember utolsó órái) Bp., 2000 Laude (újszerû) Fûzött 13.00
Földes Anna Így élt Jászai Mari Bp., 1981 Kötött 10.00
Földes Anna Színésznek született (27 magyar színész-interjú) Bp., 1987 Magyar Nók Országos Tanácsa (jó) Fûzött 15.00
Fox, Michael J. Szerencsés ember - Életrajz (Megrendítô Sorsok) Bp., 2003 Geopen (uj'szerû) Kötött 39.95
Franck, Hans Johann Sebastian Bach élete Bp., 1966 Zenemûkiadó (jó álapot) Kötött 14.00
Frank, Bruno Cervantes Bp., 1967 Kötött 10.00
Friderikusz Sándor Az én mozim Bp., 2001 Park (új) Kötött 20.00
Friderikusz Sándor, Mihancsik Zsófia Eddig (Interjúkötet) Bp., 2008 Alexandra (újszerû) Kötött 28.95
Friderikusz Sándor Isten óvd a királynôt! (Molnár Csilla Andrea tragikus élete) Bp., 1988 Fûzött 16.00
Füst Milán Ez mind én voltam egykor... Bp., 1969 Kötött 8.00
G. Fábri Zsuzsa 40 arc - 40 írás (magyar mûvész portrék) Bp., 1984 Szépirodalmi (jó) Kötött 19.95
Gábor György Ingres hegedûje - Nagy gondolkodók, mûveszek, alkotók élete Bp., 1972 Magvetô (jó) Kötött 20.00
Gábor Miklós Sánta szabadság (A színész napló-regénye 1955, 1956, 1957) Bp., 1997 Magvetô (jó) Kötött 19.95
Gál György Sándor Hazám, hazám te mindenem - Erkel Ferenc életregénye Bp., 1963 Móra (jó) Kötött 10.00
Gál György Sándor Hazám, hazám, te mindenem (Erkel élete) Bp. 1957/1965 Móra Kötött 8.00
Gál György Sándor Honthy Hanna (Egy diadalmas élet regénye) Bp.,1973 Kötött 8.00
Gál György Sándor Kánkán (Offenbach élete) Bp., 1972 Kötött 10.00
Gál György Sándor Liszt Ferenc életének regénye Bp., 1975 Zenemûkiadó (jó) Kötött 10.00
Gál György Sándor Mesél a bécsi erdô (A Strauss-család élete) Bp., 1983 Kötött 10.00
Gál György Sándor Messiás (Handel élete) Bp., 1977 Kötött 10.00
Gál György Sándor Titánok (Beethoven regénye) Bp., 1976 Kötött 10.00
Gál György Sándor Verdi életregénye Bp., 1957 Zenemûkiadô Kötött 12.00
Gál Zsuzsa Az én zeneszerzôm Bach Bp., 1976 Kötött 6.00
Gál Zsuzsanna Feleség voltam New Yorkban Bp., 1966 Kötött 6.00
Garda József Halhatatlanok útja Híres emberek élete Fûzött 10.00
Gárdonyi Géza Titkosnapló Bp., 1974 Kötött 15.00
Gergely Ágnes Huszonegy - Magyar mûvészarcok (a magyar színpad hírességei!) Bp., 1982 Magvetô Kötött 12.00
Gergely Márta Teréz, a kedves halhatatlan (Brunszvik Teréz élete) Bp., 1972 Kötött 10.00
Gesztesi Károly Bulik balhék sztorik-Film, színház, csajok, étel-ital, siker, kudarc Bp., 2008 Fûzött 17.50
Beniamino Gigli emlékiratai Bp., 1988 Kötött 10.00
Gilot, F. Életem Picassóval Bp., 1978 Kötött 10.00
Giscard D'Estaing, Valery Hatalom és élet Bp., 1992 Kötött 12.00
Gjergji, Lush Terez anya Bp., 2000 Fûzött 12.00
Gobbi Hilda Közben... (emlékezések színházról, színészekrôl) Bp., 1982 Szépirodalmi Kötött 15.00
Goethe Életembôl - Költészet és valóság Bp., 1982 Európa (jó) Kötött 14.95
Goethe (Turóczi József fordítása) Életembôl - Költészet és valóság (gyermekkor és diákévek) Bp., 1927 Genius Kiadás (jó) Kötött 19.99
Goethe Költészet és valóság Bp., 1965 Magyar Helikon Kötött 20.00
Goldman, Albert Elvis Bp., 1985 Kötött 14.00
Goldmark Károly Emlékek életembôl (a zeneszerzô emlékei) Bp., 1980 Kötött 8.00
Gombos Gyula Hillsdale Amerikai vázlatok egy magyar szemével Kötött 7.50
Gombos Gyula Németh László(vázlat) New York, 1975 Püski (új) Fûzött 12.00
Gombos Gyula Szabó Dezsô (Püski) USA, 1975 Püski (új) Kötött 15.00
Gondos Ernô Bálint György Fûzött 8.00
Gorkij, Makxim Gyermekkorom Bp., 1973 Kötött 10.00
Görömbei András Sütô András Bp., 1986 Fûzött 10.00
Graves, Robert Isten hozzád, Anglia! (önéletrajz) Bp., 1979 Kötött 10.00
Greco, Juliette Jujube (Önéletraj) Bp., 1989 Gondolat (jó) Fûzött 10.00
Gyárfás Miklós, Hint Ferenc Nagy magyar színészek Bp., 1957 Bibliotheca (jó) Kötött 20.00
Györffy Miklós Antonioni Szemtöl Szemben sorozat Fûzött 6.00
Halász Zoltán Így élt Pasteur Bp., 1976 Móra (jó) Kötött 10.00
Halmi József Halmi József emlékköny az újságíró 40 éves jubileumára Tel-Aviv, 1969 Fûzött 10.00
Hamann, Brigitte Erzsébet királyné Bp., 1988 Árkádia (jó) Kötött 18.00
Hámori Tibor Piszkos Fred és a többiek... Rejtô Jenô élete Fûzött 10.00
Hámori Tibor Riporter a Cosmosban (riportok híres emberekkel) Bp., 1980 Fûzött 6.00
Haraszti István Poggyász nélkül (egy emigrás élete) Bp., 1982 Kötött 6.00
Harris, Warren Audrey Hepburn Bp., 1995 Franklin Kötött 20.00
Harsányi Zsolt Ember küzdj ... (Madách életének regénye) I-III. egybekötve Bécs, 1954 Novák Kötött 20.00
Harsányi Zsolt Mathias Rex I-II. (aranyozott, puha bôrkötés) Buenos Aires, 1958 Transsylvania (jó) Kötött 35.00
Harsányi Zsolt Szegény János I-II. (Korvin János életének regénye) Bp., 1940 Singer és Wolfner (jó) Kötött 29.95
Hegedûs Géza A magyar irodalom arcképcsarnoka - Portrék 100 íróról Bp., 1976 Kötött 12.00
Hofi Géza Pusszantás mindenkinek - Interjúk, történetek Bp., 2002 B.U.S. Press (jó) Fûzött 19.95
Horváth Teri Sári-gyöp (Az én életem szinészi története) Bp., 1978 Kötött 10.00
Huszka Jenôné Arányi Mária Szellô szárnyán (Huszka Jenô életének regénye) Bp., 1977 Zenemûkiadó (jó) Kötött 8.00
II.Erzsébet királynô titkos naplója Lady Crabtree válogatása Fûzött 16.00
Illyés Gyula Petôfi Bp., 1950 Révai (jó) Kötött 6.00
Izsák József Tamási Áron Toronto, 1999 Sigma (újszerû) Fûzött 15.00
Jackson, Michael Holdséta (Moonwalk) Bp., 1989 Európa (jó) Fûzött 16.00
Jackson, Stanley Caruso Bp., 1976 Kötött 10.00
Jávor Pál Egy színész elmondja... Bp., 1987 Akadémiai (újszerû) Fûzött 10.00
József Jolán József Attila élete Bp., 1955 Szépirodalmi (jó) Kötött 17.00
Uszkár-díjjas lettem Kallus László grafikus portréi mûvészekrôl Kötött 6.00
Kalmár György Mahatma Gandhi Bp., 1982 Kötött 10.00
Karády Katalin Hogyan lettem szinésznô? Bp., 1989 Szépirodalmi (jó) Fûzött 10.00
Karcsai Kulcsár I. Michelangelo Antonioni Bp., 1987 Fûzött 5.00
Károlyi Mihályné Együtt a számûzetésben Bp., 1978 Kötött 15.00
Károlyi Mihályné Együtt a forradalomban Bp., 1978 Kötött 15.00
Kárpáti György Csákányi László Bp., 1988 Fûzött 6.00
Kárpáti György Domján Edit Bp., 1987 Zenemûkiadó (újszerû) Kötött 13.00
Erzsébet, Ferenc J., Andrássy Gy. stb. Kedves Idám! (Leveleskönyv) Levelek Ferenczy Idának Bp., 1992 Akadémiai (újszerû) Fûzött 19.95
Kellér Andor Író a toronyban (5 kisregény) Válogatás Kellér legnépszerûbb írásaiból Kötött 8.00
Kellér Andor Zöld gyep, zöld asztal + Író a toronyban (régi pesti portrék) Bp., 1957 Kötött 10.00
Kenedi Géza Naív emlékiratok Franklin, 1897 Kötött 10.00
Kepes András Kepes krónika - Beszélgetések Bp., 1999 Park (jó) Kötött 14.95
Keresztúry Dezsô Így élt Arany János Bp., 1974 Móra (jó) Kötött 12.00
Kertész Erzsébet Kossuth Zsuzsanna (a politikus húga) Bp., 1983 Kötött 8.00
Kertész Sándor Déryné voltam Kanadában - A Torontói Mûvész Színház története Kanada, 1981 Kertész kiadása (két nyelven!) Kötött 35.00
Keszi Imre A végtelen dallam (Wagner élete) Bp., 1975 Kötött 8.00

E-mail address: info@pannonia.ca
Phone number: (416) 966-5156


Last updated on: 19.07.10
© Copyright 1957-2007 by Pannonia Books Ltd., All Rights Reserved.