New Book Listing
Vallás, Vallástörténet, Vallásos irodalom és költészet
Religion, Religious history, Religious Literature & Poetry

Home PageMusic IndexSecond Hand Book IndexNew Book Index
Online OrderingCompany InfoHungarian LinksHome Page

All prices in our catalogues are in Canadian dollars. To order an item please click here.

Author Title Comment Cover Price
Teres, Gustav S.J. The Bible and astronomy - The Magi and the Star in the Gospel Bp., 2000 Springer Hard cover 39.95
Kiss Zsuzsanna Halima fordítása A Kegyes Korán + Értelmezés, és magyarázat magyar nyelven Bp., 2010 Hanif (aranyozott bôrkötésben) Kötött 55.00
Ábel-Zsuzsanna Képes bibliai lexikon Kötött 20.00
Aldrich, B.S. És lámpást adott kezembe az Úr - Keresztény regény Bp., 1987 Szent István Társulat Fûzött 19.90
Biblia Biblia - Ó és Újszövetség (modern ford.) Kötött 19.90
Biblia Biblia - Revidiált, közepes méretû ISBN 978 963 558 241 9 Bp., 2014 Kálvin János Kiadó Kötött 39.99
Biblia Biblia magyarázó jegyzetekkel (bôrkötésben) Bp., 2010 Kálvin Kiadó Kötött 60.00
Böhme, Jakob Az égi és a földi misztériumok (megjelent Szent sóvárgás címmel) Bp., 2001 Farkas Lôrinc Kiadó Fûzött 14.00
Böhme, Jacob Szent sóvárgás (Földi és Égi Misztériumok címmel is megjelent) Bp., 1997 Farkas Lôrincz Kiadó Fûzött 14.00
Boldogok, akik házadban laknak...-magyarországi szerzetesrendek élete album Kötött 19.90
Dr.Budai Gergely Az Újszövetség története Fûzött 8.00
Buji Ferenc Az emberré vált ember Bp., 2009 Kairosz Fûzött 24.99
Crossan John Dominic - Reed L. Jonathan Jézus nyomában Kötött 29.90
Cusanus, Nicolaus Miatyánk Írások és Szentbeszédek Fûzött 12.00
Czakó Gábor Isten családja - Beavatás Bp., 2008 CZsimon Fûzött 18.95
Feuerbach, Ludwig A kereszténység lényege Kötött 10.00
Halljad Izrael! A zsidó vallás alapjai Kötött 19.90
A hit apostola - Dömötör Tibor püspök életútja album Kötött 29.90
A hit asztala - Az áldozattól az istentiszteletig Öt vallás liturgius tárgyaiból Kötött 20.00
Jáki Szaniszló ...erre a sziklára... - Két szövetség és egy föld tanúsaga Bp., 1991 Ecclesia Fûzött 13.00
Jókai Anna - Kozma Imre A remény ablaka Bp., 2013 Éghajlat Kötött 30.00
Dr. Joó Sándor Mi van a halál után? Bp., 2007 Kálvin Kiadó Fûzött 4.00
Kardos László-Szigeti Jenô Boldog emberek közössége A magyarországi nazarénusok Kötött 10.00
Katolikus Kalendárium 2004 Bp., 2003 Szent Maximilian Fûzött 5.00
Katolikus Kalendárium (sok-sok érdekes írással!) Bp., 2006 Agapé Fûzött 7.00
Évkönyv Katolikus Kincses Kalendárium (sok-sok er'dekes olvasnivalóval) Szeged, 2007 Agapé Fûzött 7.00
Lét-Tudat / Existence-Consciousness - Az Isteni tanítás könyve Bp., 2010 Fûzött 65.00
A magyar protestantizmus 1918-1948 Kötött 10.00
McGowan, Kathleen Az ima ereje - A hétköznapi csodákért (Világsiker!) Bp., 2010 JLX Fûzött 22.75
A mennyei atya szeret minket hittankönyv gyerekeknek Kötött 10.00
Naptár 2019 Új Ember asztali naptár 2019 Bp., 2018 Új Ember 15.00
Obrusánszky Borbála A nesztoriánus kereszténység (ókereszténység) tanulmányok Fûzött 12.00
Pál Ferenc A szorongástól az önbecsülésig Bp., 2012 Kulcslyuk Kiadó Fûzött 32.95
Dr.Pálhegyi Ferenc Útjelzô táblák Elôadások a keresztény pedagógiáról Fûzött 16.90
Porscht F. / Babits A. Zsidó ünnepek Kötött 14.90
Porter, Eleanor Az élet játéka (keresztény regény) Bp., 1991 Szent István Társulat Fûzött 10.00
Kötött 14.00
Satori Bhante, B. A sintoizmus Fûzött 10.00
Scheiber Sándor Folklór és tárgytörténet a zsidó vallásban 2.kötet Kötött 12.00
Scheiber Sándor Folklór és tárgytörténet a zsidó vallásban 1.kötet Kötött 12.00
Shannon, William H. Úton a túlvilág felé - A halálról és az utána következôkrôl Bp., 2017 Szent Gellért Fûzött 19.95
Somorjai Ádám - Zombori István A katolikus egyház Magyarországon Bp., 1991 Katolikus Püspöki Kar Fûzött 7.00
St. John, Patricia M. A Gyôztes Bp., Evangéliumi Kiadó Fûzött 10.00
St. John, Patricia Az ezüst út elbeszélések Fûzött 10.00
Szabó József László Jegyeskönyv - Keresztény tapasztalat: szerelem, házasság, család Bp., 2002 Szent Maximilian Fûzött 10.00
Szendi Gábor Isten az agyban (a vallásos élmény és a halántéklebeny kapcsolata) Bp., 2008 Jaffa Fûzött 27.75
Biblia Szent Biblia (Nagy, családi - Károli Gáspár) ISBN 978 963 300 965 9 Bp., 2016 Magyar Bibliatársulat Kötött 58.99
Biblia Szent Biblia (Standard - Károli Gáspár) ISBN 978 963 300 933 8 Bp., 2018 Magyar Bibliatársulat Kötött 39.95
Biblia Szent Biblia - Nagybetûs Károli Biblia (az Úrasztalára való méret) Bp., 2013 Magyar Bibliatársulat Kötött 78.95
Károli Gáspár (ford.) Szent Biblia (Kis családi) ISBN: 978 963 300 897 3 Bp., 2011 Magyar Bibliatársulat Kötött 49.99
Magyar Honvédség Légierô Zenekar Téged Isten dícsérünk... Katolikus és protestáns népénekek 2DVD Bp., 2014 Zrínyi Kiadó 17.00
Évkönyv Új Ember Kalendárium 2018 Bp., 2017 Új Ember Kiadó Fûzött 16.75
ÚJ EMBER - katolikus hetilap 2007 május 20 4.90
Várady József Tiszáninnen református templomai fotóalbum Kötött 24.90

E-mail address: info@pannonia.ca
Phone number: (416) 966-5156


Last updated on: 19.03.12
© Copyright 1957-2007 by Pannonia Books Ltd., All Rights Reserved.