New Book Listing
Népmüvészet, Néprajz, Népköltészet, Népi építészet, Népmese
Folk Art, Ethongraphy, Folk Tales

Home PageMusic IndexSecond Hand Book IndexNew Book Index
Online OrderingCompany InfoHungarian LinksHome Page

All prices in our catalogues are in Canadian dollars. To order an item please click here.

Author Title Comment Cover Price
Dömötör, Tekla Hungarian Folk Customs - 32 drawings & 49 Photos New York, 1988 Püski Hard cover 16.90
Gáborján, Alice Hungarian Peasant Costumes (editor: Gyula Ortutay) With 48 photographs New York, 1988 Püski Hard cover 19.95
Jeva Egg Spero (with CD) How to Embroider a Real Eggshell Paperback 29.00
Kunt, Ernô Folk Art in Hungarian Cemeteries Hard cover 15.00
Manga, János Herdsmen's Art in Hungary Bp., 1976 Corvina Hard cover 10.00
Martin, György Hungarian Folk Dances 56 photographs & history Hard cover 10.00
Aranyalma - játékhagyomány örök értékek - új játékok Fûzött 18.90
Baloghné Horváth Terézia Népi ékszerek album Kötött 10.00
Dr. Barsi Ernô A hallott szó nyomában (nep'rajzi kincseink, hagyományaink) Gyôr, 2009 Magyar Kultúra Fûzött 19.99
Bihari Anna-Pócs Éva Képes magyar néprajz album Kötött 24.90
Domonkos László A magyarországi kékfestés (története, minták) Bp., 1981 Corvina (újszerû) Kötött 29.95
Entz Géza, Kovács András tanulmányai A kolozsvári Farkas utcai templom címerei (gazgad képanyaggal) Bp., 1995 Balassi-Polis Fûzött 14.95
Érosz a folklórban - Erotikus jelképek a népmûvészetben Kötött 18.00
Fedics Mihály mesél Falusi mesegyûjtések sorozat Kötött 10.00
Hofer Tamás, Fél Edit Magyar népmûvészet (Album, gazdag képanyaggal!) Bp., 1994 Corvina Kötött 50.00
Hoppál Mihály Sámánok Eurázsiában Bp., 2005 Akadémiai Kötött 54.95
Kis magyar néprajz a rádióban Nep'hagyományainkról nagyszerû összeállítás Kötött 19.90
Kóka Rozália (Péter László rajzai) Egy asszon két vétkecskéje (székely, csángó szerelmes történetek Bp., 2011 Timp Fûzött 16.00
Dr.Kresz Mária Magyar népi cserépedények színes fotókkal Kötött 6.00
Kriza János Erdélyi tájszótár A-Z Kötött 15.90
Lôrinc Béla Dícsértessék új hold, új király Székely népi szokások, emlékek Fûzött 24.90
Magyar néprajzi lexikon F-Ka 2.kötet Kötött 15.00
Magyar Zoltán Lüdérc vôlegény - Póra Péter meséi, Gyimesfelsôloki történetek Bp., 2006 Kairosz Fûzött 19.99
Mandel Róbert Magyar népi hangszerek Kötött 6.00
Mátyus A.-Tausz K. Maga-ura parasztok és uradalmi cselédek Egy falu hiteles élete Fûzött 6.00
Nyisztor Tinka Hétköznapok és ünnepnapok (Moldvai magyar táplálkozás-etnográfia Bp., 2013 Kriza János Társaság Fûzött 40.00
Pesovár Ferenc A magyar nép táncélete (tánctanulás, alkalmak, rendezés) Fûzött 8.00
Petrás Anna Galgamenti hímzések I-II. (könyv + többszáz hímzés minta!) Bp., 1990 Fûzött 30.00
Szentimrei Judit Széki iratosok (hímzésrajzok - folk embroidery designs in color) Bukarest, 1982 Kriterion Kötött 85.00
Tarján Gábor Mindennapi kultúránk hagyományai Bp., 2009 Gyepû Kiadó Fûzött 22.95

E-mail address: info@pannonia.ca
Phone number: (416) 966-5156


Last updated on: 19.03.12
© Copyright 1957-2007 by Pannonia Books Ltd., All Rights Reserved.