New Book Listing
Vers, Dráma, Színház
Poetry, Drama, Theatre

Home PageMusic IndexSecond Hand Book IndexNew Book Index
Online OrderingCompany InfoHungarian LinksHome Page

All prices in our catalogues are in Canadian dollars. To order an item please click here.


0-99 100-104

Author Title Comment Cover Price
Poems of Endre Ady Trans. by Anton N.Nyerges Hard cover 34.90
Faludy in English Translations of George Faludy Poems Paperback 15.90
Faludy, George Corpses, Brats and Cricket Music Hullák, kamaszok, tücsökzene Paperback 28.00
Jeger, Tamás Soul-organ Paperback 10.00
József, Attila A Transparent Lion Trans.: Michael Castro and Gábor G.Gyukics Paperback 19.90
Krosnowski, Terez My Little Sunshine Hard cover 15.00
Madách, Imre The Tragedy of Man Translated by George Szirtes Hard cover 29.90
Madách, Imre The Tragedy of Man Transl.Thomas R.Mark-Wood engravings György Buda Hard cover 29.90
Makkai, Ádám In Quest of the Miracle Stag 1. - The Poetry of Hungary USA, 2000 Framo Publishing Hard cover 75.00
Makkai, Ádám In Quest of the Miracle Stag 2. - The Poetry of Hungary USA, 2000 Framo Publishing Hard cover 75.00
Nemes Nagy, Ágnes Between - Selected poems Bp., 1988 Corvina-Dedalus Paperback 25.00
Pelyvás, Tünde Wonder About Poetry Paperback 12.00
Pelyvás, Tünde All about love Poetry Paperback 12.00
Pelyvás, Tünde Rambling Thoughts Poetry Paperback 12.00
Petôfi, Sándor Held János - János vitéz német-magyar nyelven Paperback 22.90
Poems of Petôfi Sándor Trans. by A.N.Nyerges Paperback 34.90
Pilinszky, János The desert of love/Wüstenei der liebe - poems (english-german) Bp., 1992 Holibri Hard cover 10.00
Sajgó, Szabolcs it's only friday night (poems) Toronto, 2008 Annecto Paperback 22.00
Swimming In the Ground Contemporary Hungarian Poetry Paperback 19.90
Tarnoc, Jon Merz Paperback 10.00
Sárhelyi E. Savanya I. Székely N.G. Adj jelet! - Versek három hangra (Nagy Bandó András elôszavával) Bp., 2008 Székely Mûhely Kötött 15.00
Ady Endre Ady Endre költeményei I-II. Bp., 2007 Helikon Kötött 34.90
Ady Endre költeményei Kötött 24.90
Ady Endre Ady összes versei I-II Kötött 29.90
Amerikai és kanadai magyar költôk hitvallása Fûzött 15.00
Arany János Balladák Fûzött 10.00
Arany János Arany János költôi mûvei I-III. (versek, balladák, fordítások...) Bp., 1981 Szepirodalmi Kötött 29.95
Arany János költôi mûvei I.-III. Költemények,beszélyek,fordítások,Toldi,Csaba Kötött 39.95
Arany János Válogatott versek Bp., 2007 Osiris DK Fûzött 15.00
Babits Mihály Amos Sanctus keresztény himnuszok Fûzött 10.00
Babits Mihály Húsvét elôtt válogatott versek Fûzött 5.00
Benjámin László Tüzet akartam Kötött 8.00
Borges, Jorge Luis A homály dicsérete Kötött 19.90
Crystal Garden - Kristálykert Kortárs kanadai angol nyelvû költôi antológia Fûzött 10.00
Csiszer Alajos (szerk.) Dsida Jenô levelesládája (1928-1938) Gyôr, 1991 Fûzött 15.00
Csokonai Vitéz Mihály Dorottya + A méla Tempefôi DK Fûzött 2.90
Dömötör Tibor Lélek-fények Fûzött 6.00
Dzsajadéva Gíta Govinda - Indiai pásztorének Weöres Sándor fordítása Kötött 10.00
Fenyvesi Ottó A káosz angyala (versek) A szerzô kollázsaival Chichago 1993, Framo Fûzött 8.00
Gergely Ágnes Árnyékváros Kötött 10.00
Grandpierre K. Endre Erdély ereklyéi emlékeztetnek engem (Hazafias versek) Bp., Eötvös Kiadó Fûzött 19.95
Gruhn, Wallace The Hungarian Sea 10.00
HOBO Csavargók tízparancsolata Kötött 10.00
Jármai, Andrea Woman in Armour Fûzött 13.90
Jéger Tamás Lélekorgona Fûzött 5.00
Joyce, James Költemények Fûzött 5.00
József Attila József Attila összes versei I-II. (Kritikai Kiadás) Bp., 1984 Akadémia Kötött 34.95
József Attila Önarckép MINI-könyv Kötött 10.00
Kalevala Szente Imre fordítása Fûzött 10.00
Kállai András Egérrágta emlékversek versek és gondolatok Fûzött 18.90
Kántor Pál Borostyánlevél - 2009 versei Toronto, 2010 Corvina Fûzött 15.00
Kántor Pál Búcsúm a költészettôl - 2012 versei Toronto, 2013 Corvina Fûzött 15.00
Kántor Pál Perseida csillaghullása - 2007 versei Toronto, 2008 Corvina Fûzött 15.00
Kántor Pál Tiszavirág - 2005 és 2006 válogatott versei Toronto, 2007 Corvina Fûzött 15.00
Ka;stner, Erich Szív a tükörben Kötött 8.00
Király Ilona Mesél a csönd Bp., 1994 Szerzôi Kiadás Fûzött 10.00
Király Ilona A csönd tovább mesél (versek) Bp., 1998 Szerzôi Kiadás Fûzött 10.00
Kiss Emôke Magánfohász Fûzött 5.00
Kiss-Angyal Anna Könycsepp és Mosoly Toronto, 2001 Magánkiadás Fûzött 10.00
Kosztolányi Dezsô A szegény kisgyermek panaszai Fûzött 10.00
Krosnowski Teréz Napsugárkám állatkái nagymamaversek Kötött 15.00
Krosnowski Teréz Napsugárkám nagymamaversek Kötött 15.00
Krosnowski Terez Számolunk Napsugárkámmal nagymamaversek Kötött 15.00
Válogatott magyar költôk Magyar Erato - Erotikus versek gyûjteménye Bp., 1986 Magvetô - Magyar Hírmondó Kötött 20.00
Márai Sándor A delfin visszanézett, válogatott versek 1919-1977 München, 1978 Újváry - Griff Verlag Fûzött 20.00
Marosán Gyula Lehulló faleveleken üzenem - Marosán Gyula festômûvész képversei Toronto, 1990 Fûzött 10.00
Mennék én utánad kínai szerelmes versek Kötött 6.00
Mózsi Ferenc B-irodalmam / My POEMpire (kétnyelvû) versek Bp., 1997 Framó Fûzött 12.00
Mózsi Ferenc énekem éneke 47 / my songs of songs 47 (versek/poems) angol-magyar Bp., 2001 (Morvay László illusztrációival) Fûzött 15.00
Mózsi Ferenc Imantra (angol-magyar nyelven) USA, 1993 Kötött 15.00
Mózsi Ferenc mErénylet (versek) Bp., Szivárvány Könyvek 27. Fûzött 15.00
Mózsi Ferenc Mó-Tao 365 Bp., 1999 Fûzött 15.90
Nagy László Seb a cédruson összegyûjtött versek Kötött 19.90
Nagy László Válogatott versek Fûzött 8.00
Oláh Lajosné Ige és Élet keresztény versek Fûzött 10.00
Oláh Lajosné Jövevény vagyok - Keresztény versek Debrecen, 2009 Fûzött 19.99
Petôfi Sándor válogatott versei Fûzött 8.90
Petri György versei Fûzött 14.90
Pflanczer István Csökönyös szókinccsel Kötött 10.00
Pflanczer István Ki hol nem ült Kötött 10.00
Pflanczer István Továbbá... Kötött 10.00
Radnóti Miklós Válogatott versek + Ikrek hava Fûzött 11.90
Rogócz Ferenc Távolból versek és prózák Fûzött 10.00
Romhanyi József Nagy szamárfül Bp., 2006 Alexandra Kötött 25.00
Sajgó Szabolcs Az ûrön áthajolva (Kákonyi Júlia illusztrációival) Bp., 2007 Korda Fûzött 20.00
Sajgó Szabolcs Kapuid bennem - Új versek (Kákonyi Júlia illusztrációival) Bp., 2012 Korda Fûzött 20.00
Sajgó Szabolcs Még csak péntek este (Nyilasi Tibor grafikáival) Bp., 2000 Korda Fûzött 12.00
Sajgó, Szabolcs Még csak péntek este / es ist erst Freitag Abend (magyar-német) Toronto, 2008 Annecto Fûzött 22.00
Sajgó Szabolcs Talált sorok - Új versek (Kákonyi Júlia illusztrációval) Bp., 2004 Korda Fûzött 20.00
Shakespeare Hamlet Fûzött 12.50
Shakespeare Othello Fûzött 5.00
Shakespeare, William Tévedések vígjátéka Fûzött 5.50
Shakespeare Vízkeresz vagy amit akartok Fûzött 5.00
Simándi Ágnes Tiltott játék Fûzött 10.00
Simándi Ágnes Tiszta hang Fûzött 10.00
Sömjén János Lírai bolyongások (versek, aforizmák, mûfordítások) Toronto, 1996 Hungarian Studies Fûzött 10.00
Székely balladák Kós Károly-féle hasonmás kiadás Kötött 10.00
Szôcs Ilka Erdély a mindenem Fûzött 8.90
Tímár Gábor Vitézi ének (hôsköltemények) Bp., 2017 Szerzôi Kiadás Fûzött 13.00
Tolonai Otto Világpor Bp., 2016 Jelenkor Kötött 29.99

E-mail address: info@pannonia.ca
Phone number: (416) 966-5156


Last updated on: 19.07.10
© Copyright 1957-2007 by Pannonia Books Ltd., All Rights Reserved.